Равен шанс

Завършването на гимназия е приоритет за ТСА. Този етап от образованието оказва силно влияние върху по-късните постижения в живота на човек. Пример за това е, че ромите завършили средно образование имат с 83% по-високи доходи спрямо тези, които имат само основна степен.

Световната банка изчислява, че страната ни губи средно на година по 526 милиона лева, заради липсата на недобре подготвени и квалифицирани роми. Ромските деца срещат сериозни затруднения да успеят в училище. По данни на Агенцията на ЕС за основните права едва 50% от тях завършват 8 клас и само 15% завършват средното си образование. Липсата на доходи играе сериозна роля за ниския процент завършващи, особено за учениците, живеещи в отдалечени или селски райони.

 Точно с тази цел ТСА разработи проекта „Равен шанс“, който осигурява стипендии на нуждаещи се гимназисти. Чрез тях именно, учениците могат да покриват транспортните си разходи до училище, както и да купуват необходимите им учебници.