Мониторинг и оценка

Кристина Боева

Експерт Мониторинг и контрол

Кристина Боева е директор „Мониторинг и контрол“ към Тръст за социална алтернатива. Тя работи по вътрешния контрол, вътрешен мониторинг и външно отчитане и осигурява регулаторен контрол и етика в организацията. Също така тя ръководи мониторинга на дейностите и изразходването на средства на организации получили грантове, както и управлението на комуникациите на ТСА с регулаторните органи. Кристина има основна роля в процеса на анализ на риска на получените проектни предложения, както и при определяне съответните процедури за мониторинг. Преди да се присъедини към екипа на ТСА, Кристина работи повече от две години, като юрисконсулт в „Корпоративна търговска банка“ АД (в несъстоятелност), като част от юридическия екип на синдиците. Юридическият й опит включва още консултиране на дружества, занимаващи се със строителство, транспорт, финанси и търговия. Кристина има Магистърска степен по Право към Софийски университет „Св. Климент Охридски“.  

Виж повече

Ивета Чернева

Експерт Анализ и оценка

Виж повече