Програмни директори

Мария Методиева

Директор "Институционални партньорства"

Виж повече

Искра Стойкова

Директор програма “Първите 1000 дни”

Искра Стойкова оказва подкрепа за разработването на подхода на ТСА към ранно образование и майчино здравеопазване за хората от най-бедните слоeве на населението на Бъглария. Нейният обсег от дейности включва контакт с местни активисти и подобни програми на други донори, както и разработване, управление, анализ и оценка на инициативи на ТСА и тяхното приложение в българския контекст на успешни модели в областта. Преди ТСА Искра набира повече от 10 години опит в изготвянето, управлението и оценяването на програми за развитие на ромската общност, осъществяващи се в най-големия ромски квартал „Факултета” в гр. София. В периода от четири години тя отговаря за проекти, целящи достъпа и качеството на образование на ромите в предучилищна и начална степен. През следващите шест години тя управлява Програмата за развитие на ранното образование на Фондация „Здраве и социално развитие” като се фокусира върху разработването, стартирането и оценяването на интегриран модел от услуги за общността в предучилищното образование, обучения за родители, семейно планиране на подрастващи и  индивидулно разрешаване на случаи на семейства в риск. Искра има бакалавърски степени по Бизнес администрация и Журналистика и масови комуникации от Американския университет в Благоевград и магистърска степен по Човешки права от Университета в Сараево и Университета в Болоня.

Виж повече

Альона Денякина

Младши ръководител програма "Образователни постижения"

Виж повече

Любка Георгиева

Младши ръководител програма "Трудова заетост и икономическо развитие"

Любка Георгиева е сътрудник „Управление на грантове“ към Тръст за социална алтернатива (ТСА). Тя подпомага екипа в цялостния  процес  на администрирани и мониторинг на грантовете и оказва подкрепа в работа на ТСА в частта контрол и архивиране на грантове.. Също така Любка координира програма  „Равен шанс: достъп до средно образование“, стартирана през 2010 г. от Фондация „Америка за България“. Тя ръководи и координира администрирането на програмата в сферата на мониторинга, събирането,  обработването и сверяването на данни. През 2014г. завършва бакалавърската си степен по Публична администрация и взема участие в RELP програмата  към Централно Европейски Университет – Будапеща. Любка има магистърска степен по Управление на човешки ресурси към  Югозападен университет „Неофит Рилски“.

Виж повече

Евгения Волен

Директор програма „Учене и грижи в ранна възраст“

Евгения Волен е директор “Развитие и учение” към Тръст за социална алтернатива (ТСА). Тя отговаря за изграждане и развитие на капацитета на организацията и  партньорите ни да градим доверие към сектора в общественото пространство. Програмата на Евгения цели да повиши прозрачността, отговорността и взаимността в действията на партньорите на ТСА чрез широк набор от инструменти – от собствени и изнесени обучения, до формиране на мрежи и провеждане на конкурси и развиване на отношения с други дарителски фондации. Евгения е също така и ръководител на програма „Готови за училище“ – мащабна инициатива на ТСА, насочена към достъпност на ранното образование. В тази роля тя направлява оперативното управление на проекта, проектира нови дейности съвместно с образователния екип на ТСА, представя публично проекта, организира обучения за партньорите в мрежата, и формира отношения с дарители, поддръжници, детски градини общини, и държавни институции. Преди ТСА, Евгения е консултант по финансово отчитане, който съветва инвеститорски компании в САЩ относно покриване на техните финансови, регулаторни и инвеститорски отчетни задължения. Като старши одитор в Ню Йорк тя ръководи разработването на огромен брой случаи на вътрешен контрол и оценяване, както и финансовия одит на големи компании, предоставящи финансови услуги. Кариерата й в Ernst&Young обхваща периода от 12 години в 3 страни, измежду които е и България. Обслужвайки широк спектър от индустрии, тя ръководи и участва във финансови и вътрешни одити, разследване на измами, правно и финансово обследване (дю дилиджънс) на фирми и изготвяне на фирмени обучения. Евгения има Магистърска степен по Публична администрация от Monterey Institute of International Studies и Баклавърска степен по Финанси и счетоводство от Нов български университет. Евгения е член на Международната асоциация на експерт счетоводителите и притежава неактивен американски лиценз за дипломиран експерт-счетоводител от щата Калифорния

Виж повече