Ръководен екип

Сара Перин

Изпълнителен директор

Сара Перин е Изпълнителен директор на Тръст за социална алтернатива (ТСА). Преди да заеме тази длъжност, Сара е Директор на Програмата за хора в икономически неравностойно положение във Фондация „Америка за България“ (ФАБ) почти четири години. Под нейно ръководство ФАБ създава няколко от своите програми и финансира повече от 50 проекта, подпомагащи образованието и достъпа до осигуряване на доходи за хора в неравностойно положение в България. В сътрудничество с ФАБ Сара основава ТСА, за да се развие дългосрочна стратегия за работа в тази сфера и да се разработят нужните инструменти за по-прецизна оценка на въздействието и прогреса на програмите, които се осъществяват. За първи път Сара идва в България през 1999 година като учител по английски език с американския Корпус на мира. През 2002 г. тя отново се завръща като стипендиант на Фулбрайт с цел да направи по-специализирано проучване относно лидерските тенденции и политики за промотиране на социалното включване в страната – опит, който й помага да поеме дългосрочен ангажимент с ромската общност. През последното десетилетие тя добива експертиза в следните сектори: частен, обществен, междуправителствен и неправителствен, както и в работата с департамента на САЩ и американската Агенция за международно развитие. Сара има магистърска степен по Обществени политики и дейности от Gerald R. Ford School of Public Policy и магистърска степен от Центъра за руски, източноевропейски и евро-азиатски науки към University of Michigan, Ann Arbor, както и бакалавърска степен с отличие от Mount Holyoke College.

Виж повече

Валентин Тъпчев

Финансов директор

Валентин Тъпчев е финансов директор на Тръст за социална алтернатива (ТСА). Той е отговорен за  воденето на финансовите операции на ТСА, както и за счетоводството, финансовото планиране, бюджетирането, изготвянето на финансови отчети и управлението на паричния поток и риска. Валентин е ангажиран и с оперативното управление на ТСА, което включва заделяне, привличане и насочване на ресурси за отпускане на грантове, разширяване на връзките със заинтересованите лица и застъпничество. Той притежава експертиза е в сферите на счетоводство, ТРЗ, стратегическо планиране, финансово управление, финансов анализ и моделиране и предприемачество. Предишният му опит включва подобни позиции във финансово-счетоводни фирми в България. Валентин има бакалавърска степен по Икономика на индустрията и магистърска степен по Счетоводство и контрол от Икономически университет, град Варна и сертификат за управление на проекти “PRINCE 2”.

Виж повече

Дориана Басамакова

Административен директор

Дориана Басамакова е Административен директор на Тръст за социална алтернатива (ТСА). Тя подпомага Изпълнителният директор при вземането на ефективни решения. Отговорна е за всички административни и организационни дейности. Преди да се присъедини към ръководния екип на организацията, Дориана заема длъжността Директор „Оценка и въздействие“. На тази позиция тя е била отговорна за разработването на система за оценка на данните. Тя е необходима, за да се наблюдава въздействието на дейностите на ТСА, както и доколко планирането на проекти с ясно посочени резултати съответства на процеса по отпускане и опериране на грантове от ТСА. Дориана има над 15 годишен опит в областта на стратегиите, мониторинга, оценяването, проучването и управлението на проекти на частни компании и неправителствени организации. Преди да започне работа в ТСА, тя е част от маркетинговия екип на Kraft Foods, където  управлява дейности, свързани с проучвания на пазара. Тя печели първата в региона награда за принос при реализирането на стратегическо развитие. Дориана е консултант в Отдела за оценка на инвестиционния климат към Световната банка и старши програмен мениджър към Алианс от доброволци за икономически растеж, където разглежда сектори с потенциал за икономически растеж. В Алианса Дориана инициира проекти, които подкрепят растежа на малкия и среден бизнес и разработва система за наблюдение и оценка, посредством която се измерва ефективността на програмата. Дориана има магистърска степен по Бизнес администрация (MBA) от Университета Georgetown McDonough School of Business и бакалавърска степен от University of the South, където печели пълна стипендия и завършва с отличие. Дориана е доброволец към Habitat for Humanity в Ямайка, консултант на FINCA International и член на борда на Women’s Leadership Initiative към университета Georgetown.

Виж повече