Борд на директорите

Лъчезар Богданов

Лъчезар Богданов е управляващ партньор на Industry Watch Group – Bulgaria. Той започва кариерата си като анализатор в Института за пазарна икономика в София, една от водещите НПО в страната. През 2003 г. става основател и член на управителния съвет на „Българско общество за индивидуална свобода“ и в същото време – основател на „Българска макроикономическа асоциация“. През 2004 г. съосновава Industry Watch Group, компания за икономически изследвания и анализи. В момента Лъчезар Богданов е член на борда на Институт „Отворено общество“ – София. Той е автор на редица коментари и анализи, публикувани в пресата и е съавтор на две книги: „Приватизационен контрол в България“ и „Анатомия на прехода: Стопанска история на България 1989-2004“. Лъчезар Богданов има магистърска степен от Университета за национално и световно стопанство.

Виж повече

Емилия Карадочева

Емилия Карадочева е финансов директор в Българо-американския инвестиционен Фонд (БАИФ). Тя се присъединява  към БАИФ през 1993 г., първоначално като главен счетоводител, и създава неговия финансово-счетоводен отдел, като изгражда и обучава силен екип от млади професионалисти; същевременно отговаря за ИТ и управлението на човешките ресурси, както и  за въпросите, свързани със задължителната отчетност и данъците. Освен това, Емилия Карадочева създава и развива счетоводните отдели на дъщерните дружества на БАИФ, включително и на Българо-американска кредитна Банка. Тя участва активно в структурирането и първичното публично предлагане на четири дружества със специална инвестиционна цел, създадени от БАИФ за инвестиране в недвижими имоти и вземания по заеми. В едно от тях, Емилия е бивш член на Управителния съвет и председател на Одитния комитет. Преди да се присъедини към БАИФ работи като одитор в Министерството на финансите, а преди това е  счетоводител в Българската народна банка. Емилия Карадочева има магистърска степен по „Счетоводство и финанси“ от Университета за национално и световно стопанство, София.

Виж повече

Росен Иванов

Росен Иванов е управител и съдружник в Black Peak Capital, ко-инвестиционен фонд за дялово и мецанин финансиране. Преди това той заема същата длъжност в Entrea Capital, а по-рано работи в McKinsey & Co. в Ню Джърси / Ню Йорк, където се фокусира върху компании за  потребителски стоки, индустриални компании и частни дялови инвестиции. Преди McKinsey Росен работи като инвестиционен сътрудник в Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), със седалище в Лондон, където е отговорен за структурирането на дългови и дялови инвестиции в цяла Източна Европа. Росен започва кариерата си в Procter & Gamble Balkan Markets в Букурещ. Има магистърска степен по бизнес администрация (MBA) от Harvard Business School и бакалавърска степен по икономика от Американския университет в България.

Виж повече