Докладване на злоупотреби

Докладване на злоупотреби

Персонална Информация (Незадължително)

Задължителни полета

Колко често се е случило неправомерността? Дали това е, или тече ли? Моля, посочете период от време, ако е приложимо.

Какво конкретно извърши или не успя да направи? (например измама, кражба, злоупотреба, конфликт на интереси и т.н.)

Какво град или село? Какво разделение (ако е приложимо)?

Какви са предполагаемите мотиви за неподходящото поведение - например как се е възползвала индивидуалната полза? Ако други се възползваха, кои са те и как са се възползвали?

Има ли липса на контрол, заобикаляне на контрола или тайно споразумение с други лица? Ако подозирате тайно споразумение, моля, посочете другите участници по най-добрия начин.

Кой друг знае за инцидента? Кой може и ще потвърди твърденията ви? Как можем да се свържем с тях?

Моля, опишете как и къде един следовател може да намери информация, за да подкрепи твърденията ви, и ако вече имате такива документи, моля, прикачете копие. НЕ се опитвайте да получавате документи, на които нямате право на достъп.