"Да преподаваме с мисъл за бедността"

Книгата е преведена и публикувана ТСА с надеждата, че ще даде на учителите и други заинтересовани страни познанията и уменията, за да преподават с мисъл за бедността.

В книгата „Да преподаваме с мисъл за бедността: Влиянието на бед­ността върху детския мозък и как може училището да помогне“ пе­дагогът с дългогодишен опит Ерик Дженсън отправя непоколебим поглед върху бедността и как тя вреди на децата, семействата и общностите в Съединените щати.

Разберете как да получите книгата тук.

Градоустройство - печелим всички: Устройствено планиране в ромски квартали

Ръководство за общини, НПО и общности в България

Незаконните и неформалните жилища са проблем в България. Разрушаването на ромски квартали не е решение. Това ръководство представя модел, който представлява реална алтернатива на принудителното освобождаване и премахването. Общините могат да потвърждават или да изменят устройствените планове чрез градоустройствени мерки, позволявайки на семействата да узаконят построените къщи и да закупят поземлените имоти, на които живеят. Резултатът за общините е по-голяма стабилност, сигурност и икономически възможности за всички.

Ръководството може да разгледате, като кликнете на снимката.

                  

Образование и реализация на ромската общност

Изследването е проведено в 140 населени места. „Тръст за социална алтернатива“ работи през годините с 80 партньорски организации в страната и сме подпомогнали над 100 хиляди души.

Основните изводи и данни от проучването може да намерите тук.

Цалото проучване може да разгледате, като кликнете на снимката.

„Подкрепа не само за физическото, но и за умственото израстване на децата: ето как”

Фондация „Бернард ван Лейр” и Международната асоциация „Стъпка по стъпка“ си поставя за цел да направи научните изследвания и добрите международни практики, представени в списание Early Childhood Matters, достъпни за българските специалисти в сферата на ранно детско развитие.

Ние от ТСА се включихме в инициативата и искаме да дадем гласност на проучванията и анализите.
Статията „Подкрепа не само за физическото, но и за умственото израстване на децата: ето как“ е част от списание Early Childhood Matters 2020.

Автори на статията са Елизабет Л. Прадо, асистент, Катедра по хранене и Институт за глобално хранене, Университетът на Калифорния Дейвис, САЩ, Лейла М. Ларсън, асистент, Катедра за насърчаване на здравето, образованието и поведението, Университетът на Южна Каролина, Колумбия, САЩ и Анураж Х. Шанкар, главен учен, Ейкман – Оксфорд, Звено за клинични изследвания, Институт Ейкман за молекулярна биология, Джакарта, Индонезия, и Център по тропическа медицина и глобално здраве, Катедра по медицина, Нъфийлд, Университетът Оксфорд, Обединено Кралство.

Може да я прочетете, като кликнете върху изображението.

Майката на Ани й разказва история всяка вечер преди да заспи. По-голямата й сестра пее песни и играе с нея активни игри. Тя и по-големият й брат играят заедно с топка, като си я подхвърлят и я ритат напред-назад. Бащата на Ани й прави количка от тел и играят заедно. Тези на пръв поглед елементарни дейности променят формата на мозъка на Ани.

Всяко дете в детска градина

Мониторингов доклад за прилагане на мерките за заплащане на такси в задължително предучилищно образование, спрямо промените в Закона за предучилищно и училищно образование от 2020 г.

Може да я прочетете доклада, като кликнете върху изображението.

Издава: Фондация „Тръст за социална алтернатива“ / ISBN 978-619-7482-02-7