Администрация

Невена Ценева

Офис мениджър

Невена Ценева e поела отговорността за организацията и контрола на всички административни дейности на „Тръст за социална алтернатива“. Предишният й опит включва подобни позиции в „Българо-американската кредитна банка“, „Международната банка за търговия и развитие“, както и във фармацевтичната компания „Бристол Майърс Скиб”. Невена е завършила Института по международен туризъм.

Виж повече

Такухи Елмокиан

Финансов анализатор

Такухи Елмокян сътрудничи на финансовия директор в изпълнението на подробни анализи на бюджетите по отделни проекти и прави оценки на текущите разходи. Тя има значителен опит в областите на финансовото и проектно управление, бюджетирането и планирането, както и финансовите и бизнес анализи. Предишният й професионален опит включва позиции в одиторски и консултантски компании като КПМГ България, НПО организации и други бизнес компании. Такухи има магистърска степен по „Бизнес администрация“ от Katz Graduate School of Business, към Университета в Питсбърг, както и диплома по „Счетоводство и финанси“ от Association of Chartered Certified Accountants.

Виж повече

Гергана Бончева

Финансов контрольор

Гергана Бончева става част от екипа на ТСА след стаж във финансовия отдел на фондацията. Основните ѝ отговорности включват подробен преглед, обработка и анализ на финансова и счетоводна документация, и изготвяне на доклади, в съответствие с нуждите за външен и вътрешен контрол на Тръста. Гергана твърдо вярва, че дизайнът и въвеждането на адекватни социални политики имат потенциала значително да подобрят условията на живота на хора от всички обществени слоеве. Гергана има бакалавърска степен по "Икономика" от Американския университет в Благоевград, където се дипломира с отличие през 2018 г. По време на следването си участва в доброволческия клуб на университета и пише дипломна работа със социална насоченост на тема "Безработицата на хора с различни възможности в България".

Виж повече

Екип на програма "Първите 1000 дни"

Мария Евгениева

Клиничен лидер – "Заедно – Здраво Бебе, Здраво Бъдеще"

Мария Евгениева заема позицията клиничен лидер в ТСА и е пряко отговорна за проекта „Заедно-здраво бебе, здраво бъдеще“. Нейният обсег на дейности включва контакт с местни активисти и подобни програми на други донори със специален фокус върху подобряване на майчиното и детско здраве, както и повишаване на родителската ангажираност и капацитет. Мария има 8-годишен опит в неправителствения сектор, свързан с програми и проекти в областта на ранното детско развитие. Преди да се присъедини към екипа на ТСА, тя е координатор, медицински консултант и инструктор за подготовка за раждане и грижи за бебето във фондация „За майчино и детско здраве“. Там тя обучава повече от 1000 бъдещи родители чрез пренатални курсове за развиване на техните умения, нагласи и знания. Мария има бакалавърска степен по „Финанси“ от Висшето училище по застраховане и финанси – София. В Медицинския университет – София се дипломира в специалност „Акушерство“, придобива и магистърска степен по „Обществено здраве и здравен мениджмънт“.

Виж повече

Иванка Пулева

Проектен ръководител „Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще”

Иванка Пулева е ръководител проект – „Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще” (ЗЗБЗБ). Тя отговаря за качеството на техническото изпълнение на проекта и постигането на неговите стратегически цели в сферата на ранното детско развитие. Иванка ръководи екипите, изпълняващи програмата на терен, и има водеща роля в комуникацията с партньорски организации, местни и национални заинтересовани страни. Преди да се присъедини към ТСА, близо 5 години Иванка е работила в сферата на миграцията – като част от ръководния екип на Бежанско-мигрантската служба на Българския червен кръст. Координирала е проекти на национално и международно ниво, свързани с консултиране, социално подпомагане и интеграция на бежанци. Има сериозен опит в сферата на закрилата на деца мигранти, както и в работата с медии. Иванка е специализирала в САЩ по програма на Държавния департамент, фокусирана върху механизма за презаселване на бежанци. Тя има бакалавърски степени по „Политология и международни отношения“ и „Журналистика и масови комуникации“ от Американския университет в България. Завършила е магистратура по „Връзки с обществеността“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

Виж повече

Петя Зейнелова

Анализатор данни

Петя Зейнелова отговаря за анализирането на данните от програмата „Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще“ в подкрепа на семейните сестри. По този начин се гарантира достигането на поставените цели. Тя подпомага и работата на екипа за цялостната оценка на ТСА. Преди да се присъедини към екипа ни, Петя работи 6 години като учител по английски език, като преподава общ и бизнес английски на ученици и възрастни. Завършва  бакалавърска степен по „Социология“ към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ с отличие. В университета участва в няколко изследователски проекта. Също така преподава английски език на деца, лишени от родителски грижи. Петя има и Associate Degree по „Социални дейности“ от Delaware Technical and Community College, където е касиер към студентската организация „Студенти в услуга на другите“. Като част от обучението си, тя участва в две стажантски програми – първата е с разследващия екип на американската aгенция за закрила на децата DFS, а  втората е със съветника на деца, загубили свои близки към хоспис в Делауеър. Тя става доброволец към летния лагер за деца, загубили свои близки Camp New Hope към хосписа.

Виж повече

Дена Попова

Специалист, Проучвания

Дена Попова е част от програмата „Първите 1000 дни“ в ТСА. Работата й е свързана с изследвания, основани на т.нар. интерактивни подходи с индивидуални участници и организации. Тя прилага своите интереси и познания в работата си по проекта, „РОМОМАТЕР“, финансиран от Европейската комисия и ръководен от университета в Севиля. Преди да се присъедини към ТСА, Дена работи като изследовател и проектен координатор в Международната организация по миграция, фондация „Асоциация Анимус“, както и фондация БЕСТ. Проектите, по които работи, са свързани с миграцията, трудовата експлоатация, трафика на хора, гражданското образование и публичното говорене. Дена следва „Реторика, кино и политика“ в колежа „Уитмън“ в САЩ. Завършва и магистратура по „Политология“ в университета „Помпеу Фабра“ в Испания и специализира по темите мултикултурализъм и федерализъм. По време на образованието си, Дена е стипендиант по програма „Abshire” и е изследовател по проекти, свързани с традиционните практики за раждане сред местното население в Андите на Еквадор, както и по темите за трудовите условия на земеделските работници от Латинска Америка в щата Вашингтон, колективната и постпамет в Аржентина, и мултиезичността в Европа.

Виж повече

Росица Милкова

Проектен ръководител „С грижа от 0 до 3"

Росица Милкова се присъедини към екипа на ТСА през декември 2018 г. като ръководител на проект „С грижа от 0 до 3“ по програмата “Първите 1000 дни“. Росица подпомага изграждането на капацитета за ранно детско развитие сред гражданските организации, работещи с ромска общност. Тя отговаря за изпълнението на застъпническите инициативи по проекта, за да се подобри достъпът на ромската общност, в частност на майките и децата, до качествени здравни услуги. Преди да се присъедини към нас, Росица е работила по проекти за социално включване към Институт „Отворено Общество“ - София. Участвала е в разработването и изпълнението на проучвания, има издадени доклади в областта на жилищната политика и политиките за деца и семейства. Има опит и като социален работник в работата с деца и семейства в риск. Росица е завършила магистърска степен в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ по „Публичен мениджмънт и политики“, бакалавърска степен в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ по „Социални дейности“. Освен това е преминала обучения за човешки права и работа с уязвими общности, участвала е и в национални и международни стажантски програми.

Виж повече

Паола Пацева

Програмен координатор "Първите 1000 дни"

Паола Пацева част от програмата „Първите 1000“ в ТСА. Нейната работа  е свързана с администрирането и мониторинга на възложените ѝ проекти. Паола координира и комуникира с партньорите и грантополучателите дейността по проектите, както и следи за постигането на целите по тях. Тя работи по няколко проекта в програмата, насочени към подобряване на достъпа на ромската общност, в частност на майките и децата, до качествени здравни услуги. Паола също така отговаря за поддръжката и актуализирането на интернет сайта на организацията, включително за координирането на неговото съдържание. Преди да постъпи на работа в ТСА, Паола е активен доброволец към младежката фондация „Арете“ и след това към проект „Готови за училище“ на ТСА. Тази година й предстои се дипломира със специалност „Графичен дизайн“ към Нов български университет.

Виж повече

Оля Георгиева

Програмен координатор „Първите 1000 дни“

Оля е част от програмата “Първите 1000 дни” в ТСА.  Участва активно в проектите „Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще“ и „С грижа от 0 до 3“, които са със специален фокус върху подобряване на майчиното и детско здраве, както и повишаване на родителската ангажираност и капацитет. Нейната работа е свързана с координирането на местни и национални консултативни съвети и поддържането на ефективна комуникация и колаборация между всички заинтересовани страни. Оля комуникира и координира дейността по проектите с партньорите по програмата и грантополучателите, както и следи за постигането на целите и сроковете по тяхното изпълнение. Преди да се присъедини към ТСА, Оля работи по няколко международни проекта, свързани с популяризирането на инициативи и добри практики за устойчиво развитие на европейско ниво, както и такива с конкретен фокус върху образованието, миграцията и по-ефективното включване на хора в неравностойно положение в обществото. Оля има магистърска степен по „Управление, лидерство и демократични науки“ от Католическия университет в Лисабон. Преминава през голям брой обучения свързани с човешките права и глобалното образование.

Виж повече

Екип на програма "Ранно учене и грижа"

Лора Лалова

Програмен координатор „Учене и грижа в ранна възраст“

Лора Лалова е координатор в рамките на програма „Учене и грижа в ранна детска възраст“. Тя участва в процеса на планиране, мониторинг и оценка на инициативите в тази област. Лора осигурява ефективното изпълнение на Програма „Заедно в пъстър свят“, координира и поддържа комуникацията с партньори по проектите. Преди да се присъедини към Тръста, Лора работи по развиването, изпълнението и оценката на социални и образователни проекти, реализирани с подкрепата на различни финансови инструменти. Професионалната й практика и интереси са в сферата на правата на детето и превенция на насилието срещу деца. Лора има магистърска степен по „Европеистика“ от Университета Маастрихт, Холандия.

Виж повече

Иван Иванов

Програмен координатор „Учене и грижа в ранна възраст“

Иван Иванов е национален координатор на Международната мрежа за ранно детско развитие в ромска общност в България – REYN. Една от основните цели на мрежата е да обслужва специалистите в областта на ранното детско развитие, работещи с ромски деца, и да подпомага повишаването на качеството на услугите за децата от ромската общност у нас. В периода 2014-2016 г. Иван е част от екипа на фондация „Заедно в час“ и е преподавал в 48 ОУ „Йосиф Ковачев” в София. През 2015 г. Иван е стажант във фонд „Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика. Преди да се присъедини към екипа на ТСА, Иван е част от екипа на младежката фондация „Арете“, където е програмен директор на „Заедно напред“. Иван Иванов завършва бакалавърска и магистърска степен по „Социални дейности“ в Югозападния университет „Неофит Рилски” в Благоевград. През 2015 г. получава професионална квалификация по „Начална училищна педагогика“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

Виж повече

Екип на програма "Икономическо развитие и достъп до заетост"

Боян Димитров

Програмен координатор

Боян разпределя задълженията си като координатор по двата проекта „Ранно детско развитие“ и „Код успех“. Задачите му включват оказване на техническа и административна подкрепа на изпълнителния екип и на ръководителите на горепосочените проекти, както и организиране, мониторинг и оценка на ежедневните дейности, координиране и създаване на местни и национални консултативни съвети и поддържане на ефективна комуникация и взаимодействие между заинтересованите страни. Преди да се присъедини към ТСА, Боян работи по международни проекти, свързани с подпомагането на хора в неравностойно положение, както и в екологични инициативи, целящи създаването на устойчиви и независими общности. Боян има бакалавърска степен по „Международни отношения“, с допълнителна година „Компютърни науки“ от Университета в Бирмингам, Великобритания.

Виж повече