Адмнистрация

Мария Евгениева

Клиничен лидер – Проект Заедно – Здраво Бебе, Здраво Бъдеще

Виж повече

Боян Димитров

Програмен координатор - Програма Заедно – Здраво Бебе, Здраво Бъдеще“ Програма – Код Успех

Боян разпределя задълженията си като координатор на проекти по програмите „Ранно Детско Развитие“ и „Код Успех“. Задачите му включват оказване на техническа и административна подкрепа на изпълнителния екип и на ръководителите на горепосочените проекти, както и организиране, мониторинг и оценка на ежедневните дейности, координиране и създаване на местни и национални консултативни съвети и поддържане на ефективна комуникация и взаимодействие между заинтересованите страни. Преди да се присъедини към ТСА, Боян е влагал времето си в международни проекти свързани с подпомагането на хора в неравностойно положение, както и в екологични инициативи, целящи създаването на устойчиви и независими общности. Боян има бакалавърска степен по „Международни отношения“ с допълнителна година „Компютърни науки“ от Университета Бирмингам, Великобритания.

Виж повече

Петя Зейнелова

Анализатор, База данни

Петя Зейнелова отговаря за анализирането на данни събрани по програмата Заедно – Здраво бебе, Здраво бъдеще в подкрепа на семейните сестри. Това ще гарантира използването на най-добрите практики, достигането на поставените цели и оценяването на програмата. Тя ще подпомага и работата на екипа за оценка на ТСА. Преди да се присъедини към Тръста, Петя работи шест години като учител по английски, като преподава общ и бизнес английски на ученици и възрастни. През това време тя завършва  бакалавърска степен по „Социология“ към СУ „Св. Климент Охридски“ с отличие. В университета участва в няколко изследователски проекта. Също така преподава английски на деца лишени от родителски грижи. Петя има и Associate Degree по „Социални дейности“ от Delaware Technical and Community College, където е касиер към студентската организация „Студенти в услуга на другите“. Като част от обучението си, тя участва в две стажантски програми – първата с разследващия екип на американската aгенция за закрила на децата DFS; другата със съветника на деца загубили свои близки към Делауеър Хоспис. Тя става доброволец към летния лагер за деца загубили свои близки Camp New Hope към хосписа.

Виж повече

Паола Пацева

Програмен координатор - Програма Майчино и детско здраве Сътрудник Комуникации

Виж повече

Евтим Евтимов

Програмен координатор - Програма Учене и грижа в ранна възраст

Виж повече

Иван Иванов

Програмен координатор Програма Учене и грижа в ранна възраст

Виж повече

Калинка Василева

Ръководител проект Код Успех

Калинка Василева работи в ТСА от откриването на фондациата в админстративния отдел, а към момента е ръководител на проект „Код успех – обучение по английски език за младежи в неравностойно положение“, който е разработен от ТСА и се изпълнява заедно с партньорски организации и институции. Освен за управлението по проекта, Калинка отговаря за неговото изпълнение като следи за покриване на предварително заложените цели и индикатори.  Преди да се присъедини към ТСА, Калинка е асистент по Общ английски към Нов български университет (НБУ) в София, където преподава английски език като чужд език на студенти и курсисти. В периода от 2002 до 2007 година тя е Изпълнителен директор на Фондация „Равен достъп”, където координира НПО-та в техните усилия да реализират програмата за Десегрегация на ромските деца като осъществява и мониторинг на програмата. Като резултат от кампаниите, които тя инициира, държавата приема Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Калинка изнася огромен брой лекции и речи на международни и национални форуми по въпроси, свързани с интеграцията на ромите. Калинка има магистърска степен по Политически мениджмънт от Софийски университет „Св. Кл. Охридски“, завършила е магистърска програма по Лингводидактика към Нов български университет (НБУ) и баклавърска степен по Приложна лингвистика от НБУ и е. Калинка е участвала в значителен брой тренинги по човешки права и застъпничество.

Виж повече

Невена Ценева

Офис мениджър

Невена Ценева е Офис мениджър на Тръст за социална алтернатива. Нейна отговорност са организацията и контрола на всички административни дейности в офиса. Предишният й опит включва подобни позиции в Българо-американската кредитна банка, Международната банка за търговия и развитие, както и във фармацевтичната компания „Бристол Майърс Скиб”. Тя е завършила Института по международен туризъм.

Виж повече

Такухи Елмокиан

Финансов анализатор

Такухи Елмокян се присъедини към ТСА на позиция Финансов анализатор. Тя сътрудничи на Финансовия директор в изпълнението на подробни анализи на бюджетите по проекти и прави оценки на текущите разходи. Тя има значителен опит в областите на  финансово и проектно управление, бюджетиране и планиране, финансови и бизнес анализи. Предишният й опит включва финансови позиции в одиторски и консултантски компании като КПМГ България, НПО-та и други бизнес компании. Такухи има магистърска степен по бизнес администрация от Katz Graduate School of Business, University of Pittsburgh, както и диплома по счетоводство и финанси от Association of Chartered Certified Accountants.

Виж повече

Гергана Бончева

Финансов сътрудник

Виж повече