Първите години, първи приоритет

ТСА и Фондация „За Нашите Деца“ , заедно с Eurochild и Международната асоциация „Стъпка по стъпка“, в партньорство с Европейския алианс за обществено здраве и Ромския образователен фонд, реализират европейската кампания „Първите години – първи приоритет“. Тя се застъпва за приоритизирането на ранното детско развитие в публичните политики на държавите, за да се гарантира равен старт в живота на всяко дете в Европа на възраст между 0 и 6 години. В основата на кампанията е тезата, че първите 6 години от живота на децата поставят основите на тяхното физическо, социално и емоционално развитие.

С помощта на национални партньори от още 8 европейски държави – Финландия, Франция, Унгария, Ирландия, Португалия, Румъния, Сърбия и Испания, кампанията цели да събере и предостави информация за ранното детско развитие на институциите, които разработват политиките на европейско и национално ниво, да ангажира гражданските организации, и да помогне за овластяване на родителите и семействата, да се застъпват за собствените си права, и тези на техните деца.

“Първите години – първи приоритет” като кампания стартира декември месец 2020 г. и има за цел да доведе до подобряването на живота на децата на възраст от 0 до 6 години в Европа като:

  • изгради общност от застъпници за политиките за ранното детско развитие на национално ниво и на ниво Европейски съюз (ЕС);
  • повиши информираността на обществото относно нуждата от приоритизиране на ранното детско развитие чрез целенасочени комуникационни и информационни дейности;
  • постигне стратегическо предимство по отношение на политиките на ЕС и осигури финансиране в подкрепа на реформите и публичните инвестиции на национално ниво.

В страната ни кампанията „Първите години, първи приоритет“ се изпълнява и подкрепя от над 30 организации, експерти и партньори, както и от различни обединения на неправителствени организации, които работят в сферата на правата на децата като Национална мрежа за децата, Алианс за ранно детско развитие, неформална застъпническа мрежа „С грижа от 0 до 3“ и др.

Редица научни изследвания показват, че ранното детско развитие дава ключовата основа за емоционалното, социалното и физиологичното развитие на децата, и е определящо за потенциала, който могат да достигнат като възрастни хора. Инвестицията и фокусът към политиките за ранното детско развитие е инвестиция в бъдещото благосъстояние на цялото общество.

Партньорството

Eurochild е мрежа, която се състои от почти 200 организации от 35 европейски държави, които работят с и за децата в Европа, в опит за изграждане на общество, в което се уважават правата на децата.

Международната асоциация „Стъпка по стъпка“ (ISSA) е регионална мрежа за ранно детско развитие, която свързва практиката в ранна детска възраст, изследванията в тази област и политиката, насочена към подобряване на качеството на системите за ранно детско развитие в Европа и Централна Азия.

Европейският алианс за обществено здраве (EPHA) е водеща организация в Европа, която се застъпва за по-добро здравеопазване, и се състои от публични организации в областта на здравеопазването, пациентски организации, и групи, свързани с конкретни заболявания.

Ромският образователен фонд (REF) има за цел да намали пропастта в образователните резултати между учениците от ромски и не-ромски произход чрез подкрепа на политики и програми, които гарантират качество на образование на ромите, включително десегрегация на образователните системи.

Истории

Габи и сина й Иван

Редица научни изследвания показват, че ранното детско развитие дава ключовата основа за емоционалното, социалното и физиологичното развитие на децата, и е определящо за потенциала, който могат да достигнат като възрастни хора. Инвестицията и фокусът към политиките за ранното детско развитие е инвестиция в бъдещото благосъстояние на цялото общество.

Патронажната грижа за бременни жени и майки с деца до 2 години е една от тези политики, чието въвеждане трябва да стане приоритет за България.

Вижте историята на майката Габи и сина и Йоан във видеото. Те са един от ползвателите на услугата на Заедно - здраво бебе, здраво бъдеще.

Историята на Лилия и сина й Иван

Социалните услуги за деца с увреждания и затруднения в развитието могат да подкрепят семействата за ранната идентификация на състоянието, за наблюдението на физическото и психическото развитие, както и за усвояването на начини за полагане на отзивчиви грижи за детето.

Вижте историята на майката Лилия и сина й Иван, които след години търсене на решение за двигателните и говорните затруднения на Иван, най-после виждат светлина в тунела, благодарение на Програмата Консултативна и терапевтична подкрепа на Фондация "За Нашите Деца"

Детска градина “Слънце”, Луковит

Повишаването на качеството на грижата и образованието в детските ясли и детските градини чрез прилагане на програми за ранно учене и усъвършенстване на модела за отглеждане, възпитание, обучение и социализация на децата в яслите и интегриране в системата на предучилищното образование. Това са две от необходимите мерки за гарантиране на успешно ранно детско развитие. Вижте историята на детска градина “Слънце” в Луковит, която интегрира успешно родителите на децата от ромски произход в учебния процес, така че той да е благополучен.