ТСА съвместно с Гьоте-институт и Фондация „Конрад Аденауер“ организират междукултурен журналистически семинар - Media Incubator

Имаме удоволствието заедно с Гьоте-институт България и Медийната програма Югоизточна Европа на Фондация „Конрад Аденауер“ да обявим отворена покана за участие в междукултурен журналистически семинар Media Incubator.

Как да надвием предубежденията и да следваме медийната етика? Как да разкажем история? Как да започнем собствен журналистически проект?

Тези въпроси ще бъдат обсъждани на семинара Media Incubator, който ще се проведе от 28 до 30 септември в София. Той цели да обогати диалога между хора с интерес към журналистиката, студенти по журналистика и други науки, с утвърдени лектори и професионалисти в сферата. Те ще изследват заедно различните аспекти на журналистическата професия и ще търсят пътища за насърчаване на положително отношение към малцинствата сред широката общественост.

Програмата ще включи следните теми:

  • Медийна етика и тенденции в медийното отразяване на малцинствата
  • Разказвателни техники (Storytelling)
  • Проверка на факти (Fact-Checking)
  • Предприемачество в журналистиката
  • Медийно право
  • Разследваща журналистика 

Участниците в семинара Media Incubator ще имат възможност да бъдат заедно в програма за придобиване на умения и знания, докато разширяват способностите си за интеркултурен диалог. Проектът има за цел не само да запознае участниците с различни аспекти на журналистиката, но и да насърчи репортерите да отразяват с по-голямо разбиране темите, свързани с малцинствата.

Кой може да участва?

Може да участвате, ако активно се интересувате от журналистическата професия, ако изучавате журналистика (начално ниво) или имате желание да придобиете нови умения. Ако сте редактор, блогър, журналист, студент по журналистика, активист – всеки, който живее и/или работи в България с ясно изявен интерес в сферата на социалния репортаж, борбата с бедността, дискриминацията, е добре дошъл. Особено насърчаваме участието на кандидати от ромското малцинство.

Колко участници ще бъдат допуснати до семинара?

Media Incubator ще приеме между 10 и 15 креативни участници от България с интерес в областта на журналистиката.

Как да участвам?

Ако имате интерес към поканата, моля, отговорете на трите кратки въпроса, които ще откриете във формуляра по-долу до 15 септември 2020. Отговорите можете да изпратите и директно на имейл адрес: deniza.sergeeva@goethe.de

Къде ще се проведе семинарът?

Гьоте-институт България, ул. Будапеща 1, София

Кога ще се проведе семинарът?

28 – 30 септември 2020 (целодневно)

Има ли ограничения за възрастта на участниците?

Необходимо е да сте над 18 години към датата на провеждане на семинара.

Език

Семинарът се провежда на български език.

Разходи

Всички разходи по участието ще бъдат покрити от организаторите.

Кой ще реши дали да бъда част от обучението?

Жури, съставено от организаторите и партньорите по проекта, ще вземе решение кой да участва в семинара Media Incubator.

Резултати от отворената покана

Имената на участниците ще бъдат обявени след 15 септември 2020.

Ако имате въпроси или се нуждаете от допълнителна информация, моля, свържете се с организаторите на имейл: deniza.sergeeva@goethe.de

На този линк ще намерите формуляра за кандидатстване: https://www.goethe.de/ins/bg/bg/kul/ser/ppr/min.html

Семинарът ще се проведе при стриктно спазване на всички епидемиологични мерки, приети от здравните власти на Република България.