„Равен шанс“ за един – добавена стойност за всички

За 10 поредна учебна година бие звънецът на програма „Равен шанс – достъп за образование“ на ТСА за учениците, които са от семейства с ниски доходи, успех над 3.50, с под 10 неизвинени отсъствия и силна мотивация да продължат образованието си в гимназия.

Основната цел на „Равен шанс“ е да се увеличи делът на българските ученици в неравностойно положение, особено на ромите, които завършват средно образование, като посреща някои от финансовите нужди, които често се явяват сериозно препятствие за записване, редовно посещение и успешно завършване на гимназия. Програмата подкрепя одобрените ученици, като покрива разходите им за транспорт до училище, закупува учебници по основните предмети, покрива месечен наем и др.

През последните няколко години програмата се фокусира и върху ниският процент на записване на ромски и други ученици от семейства с ниски доходи в гимназии, като им осигурява възможност да посетят средни училища по техен избор в големите градове.

Около 43% от ромите в България към 2019 година успешно са завършили основно образование, а делът на ромите със средно образование вече е 23%. Въпреки оптимистичните тенденции, все още е значителен делът на ромите, които не завършват основно и средно образование, което превръща „Равен шанс“ в изключително важна и навременна програма, която е доказала и своята ефективност във времето.

За последните 10 години по „Равен шанс“, чрез партньорите на ТСА, са отпуснати над 3100 средношколски стипендии за транспорт, учебници, наеми и други образователни потребности на 1450 ученици в гимназиална степен от български, турски, ромски и друг малцинствен произход.

Над 95% от учениците в програмата успешно приключват учебната година. 95% е и делът на дванадесетокласните за последните 10 години, които са завършили средно образование успешно, като са положили успешно държавни зрелостни изпити и по двата предмета.

53% от подкрепените, които са завършили средно образование през последните 10 години, са продължили обучението си в университет. 34% процента работят в България с постоянен трудов договор, а 4% са с постоянна заетост извън страната. Тези доказателства и свидетелства само могат да послужат за обосноваването на една бъдеща държавна политика, която да осигурява транспорт и комплект учебници на всеки ученик, който има мотивация да продължи обучението си в средно образование.

По време на пандемията ТСА, заедно със своите партньори по места (МФ „Арете“, ЦМДТ „Амалипе“, Сдружение „Асоциация „Интегро“, Фондация „Ук“, Фондация „Бъдеще“ – Ракитово, Сдружение „ЛАРГО“ – Кюстендил, Сдружение „Заедно за по-добро бъдеще – Средец“, Сдружение „Знание“ – Ловеч, Сдружение „Амала – Приятели“ – Дупница, Сдружение „Нов път“ – Хайредин, Сдружение „Свят без граници“ – Стара Загора, Сдружение „Ромска академия за култура и образование” – Сливен),подкрепи близо 120 ученици с устройства за включване в дистанционното електронно обучение. На места партньорите подкрепяха учениците и с образователни материали, от които се нуждаеха.

1450 ученици за 10 години не е грабваща цифра, може би. Но това са 1450 семейства, до които е достигнала подкрепата на ТСА. 1450 уникални човешки и житейски истории на ученици, майки, бащи, настойници, братя, сестри, учители. Една книга с 1450 страници не би стигнала да се разкажат историите на успех или пък научените уроци за тези 10 години. Истории, които ТСА заедно с партньорите си съпреживява, а понякога разказва. Понякога, защото е важно да се запази достойнството и личната неприкосновеност на всеки ученик и всяко семейство. Защото не е толкова важно да покажеш подкрепата публично, колкото да я окажеш на време и безусловно. А всеки успех рано или късно изплува и започва сам да говори за себе си.

В навечерието на председателството на Съвета на ЕС от България форум събра на една маса бизнес, образователни експерти и управляващи. Както обикновено, така и тогава, разпалено се обсъждаха резултатите от PISA, които за пореден път оправдаваха всеобщите очаквания „ах, колко сме зле!“. Но безмълвно във форума се промъкна думата „брак“ – „българската образователна система произвежда 40% брак. А в бизнеса това би било фалит“. Не е толкова важно кой го каза, а че никой от говорителите не опроверга казаното.

Не, не може да сравняваме инвестицията в образователния процес с влагането на пари в конкретно предприятие, с цел печалба. Образователния преди всички е традиция, култура, психология и почти никаква математика. Традиция по отношение на ученето, култура по отношение ролята на училището в живота на една общност, психология по отношение на нуждите на ученика, родителя и учителя. Има и малко математика, която да ни покаже какво сме постигнали, но и не да подчертава инвестициите в образованието, защото те имат най-сигурната възвръщаемост в дългосрочен план. Въпреки всеобщия консенсус , България все още е на опашката на ЕС по инвестиции и разходи в образованието – под 4% от БВП.

Един инструмент, колкото и авторитетен и всеобхватен да е той (в случая PISA), не може да измери невидимите неравенства, с които се сблъскват близо 40% от българските деца, живеещи в риск от бедност. Още по-малко може да даде повод половината деца в България да бъдат определени като „брак“. Няма как тези ученици да ги слагаме на стартовата линия и да им кажем „вие сте свободни да тичате с другите“, като с това смятаме, че сме изпълнили дълга си като едни добри и справедливи хора. В същото време, ние не знаем колко от учениците са сити, колко от тях разбират български, колко от тях са в добро психосоматично състояние, колко от тях не преживяват агресия системно, колко от тях са отчуждени от училището и семейството си, колко от тях стават в 4 сутринта за училище, колко от тях изпитват срам и се потискат от външния си вид, произхода си и пр. Тези 40% са живи човешки истории. Не трябва да допускаме да бъдат стигматизирани като „брак“ заради човешкото им достойнство. Заради усилията, които полагат, и лишенията, на които са подложени, за да бъдат в училище. Заради факта, че те са бъдещето на България, превръщането им от субекти в обекти е недопустимо. Защото няма нищо по-страшно от интернализираната ниска себеоценка – когато никой не вярва в теб, тогава и ти започваш да не вярваш в себе си.

Вместо това, ако буквално хванем ученика за ръка и го изведем извън непредвидимото му всекидневие, за да го въведем в паралелно светло настояще, вярата се връща и невъзможното става възможно. Когато сме откровени с младия човек и очертаем ясно кой каква роля има в живота, възрастните също трябва да сме готови да бъдем наблюдавани, направлявани и коригирани от младите. Ако за един издател комплект учебници има стойност от 200 лв, то за един ученик, например на „Равен шанс“, това е доверие, което той се стреми да оправдае. Ако за един превозвач е важно да има пътници, за да има курс от Ветрен до Пазарджик, например, то за един ученик това са 100 лв за месечна карта, непосилна за семейството му. ТСА и партньорите по „Равен шанс“ подават ръка на част от учениците в преодоляването тези уж незначителни, но пък животопроменящи предизвикателства. А балансът е изключително труден при липсваща държавна подкрепа – дали да закупиш транспортна карта или комплект учебници? Какво ще прави ученик в училище без учебници? А какво ще прави сам вкъщи с комплект учебници? ТСА, заедно с партньорите си, вече 10 години търси и намира балансирани решенията на тези на пръв поглед лесни дилеми.

Държавната политика се разписва трудно, но още по-трудно се прилага на местно ниво, далеч от големия град, където тя се тълкува според опита, експертизата, предразположеността, доброжелателността и предразсъдъците на прилагащия я. ТСА и партньорите по „Равен шанс“ сме решени да докараме тази битка за равни образователни възможности до край от местно до централно ниво с диалог, сътрудничество и самочувствие, които стъпват на натрупани с годините опит и експертиза точно в този образователен етап. Защото „Равен шанс“ за един днес е добавена стойност за всички утре.

Иначе, ако вие сте ученик, или познавате ученик, който има нужда от „Равен шанс“, можете да се свържете с нашите партньори за учебната 2020/2021 година, които ще ви дадат повече подробности и информация за програмата, както и как се кандидатства: