Да продължиш образованието си е стъпка към себе си

Румяна живее в Бяла Слатина. Тя е на 36 години и има три деца. Точно до преди една година животът й се развива спрямо общоприетото – завършва училище, скоро след това се омъжва и се посвещава на семейството си. След майчинството започва работа в шивашка фирма, но заплащането е толкова ниско, че едва покрива режийните разходи.

Румяна търси промяна и тя не закъснява. През есента на 2020 г., подкрепена от здравния медиатор в общността и от своя  съпруг, младата жена решава да поеме по съвсем нов път и днес тя една от шестнайсетте първокурснички, които фондация „Тръст за социална алтернатива“ включи в проекта си „Стипендиантска програма за ромски медицински сестри и акушерки“.

Това е единственият подобен проект, който е специално насочен към жени в по-зряла възраст, завършили вече средно образование, създали са семейства и имат нагласата да се развиват и да допринасят за развитието на своята общност. Инициативата стартира с кампания за набиране на кандидати, която се организира съвместно с ТСА и Студентско общество за развитие на междуетническия диалог (СОМРД). Още през първите седмици интерес проявиха десетки кандидати. Сериозен принос за това има високият дефицит на медицински кадри, което прави професионалната реализация при успешно завършване на обучението, гарантирана. Но докато много от младите хора гледат на подобна възможност като вариант за емиграция, жените-участнички в проекта имат съвсем различни мотиви.

„Искам децата ми да се гордеят с мен. Да видят, че нищо, че съм на тази възраст, съм започнала да уча. Да си кажат, че мама нищо не разбираше от компютри, но сега мама успява сама да се справи с онлайн обучението“, казва Румяна. 

Като друга причина, участничките посочват и желанието си да помогнат за подобряване на  качеството на здравни грижи, които получават хората от ромската общност. „Имам желание да работя в болницата в Бяла Слатина. Много пъти, когато съм водила децата си там, съм ставала пряк свидетел как не се обръща внимание, особено на хората от нашия произход. С това обучение, имам шанс да бъда полезна на хората си. И не само на тях, а и на българи и турци – за тази работа е важно и сърцето да ти е добро, и да помагаш“, споделя Румяна.

След интензивно участие в няколкомесечни кандидатстудентски курсове, избраните участнички се явиха на приемни изпити и от 20 жени, преминали подготовката, 18 взеха изпитите си успешно. В момента получават финансова подкрепа, която покрива семестриалните им такси, учебници, транспорт и лични разходи. „Трудно взехме решение да се откажа от доходи. Много пъти се разколебавах – това са четири години без да работя, а си трябват пари за децата. Винаги съм работила, не съм си позволявала да остана вкъщи. Самата стипендия изигра голяма роля. С тези средства поне мога да се издържам и да не притеснявам съпруга си. Това си е голяма помощ за нас, омъжените с деца“, обяснява Румяна.

Освен финансова помощ, студентките получават и менторска подкрепа от вече завършили и практикуващи специалисти от различни области на медицината, участват в редовни срещи за изграждане на умения и ще им бъде предоставена възможност за стаж. Особено внимание по време на срещите се обръща на темата за ранното детско развитие, патронажната грижа и ролята на медицинските сестри и акушерки при подкрепата на уязвими млади бременни жени и майки.

Макар и мащабът на проекта да е ограничен и броят подкрепени студенти да не е висок, личният пример на жените последвали мечтата си да завършат университет и да работят в подкрепа на общността, ще мотивира още млади момичета и жени да поемат по стъпките им.

Румяна също е повлияна в решението си от личния пример на нейна съседка, която се е дипломирала като акушерка: „Беше ми пред очите, виждах я как ходи в университета всеки ден. Казваше ми запиши, запиши, а мен ме беше страх, как ще напусна работа, мъжа ми ще ме пусне ли.

Сега Румяна е вече в ролята на подкрепяща познатите си, които имат колебания или съмнения дали да продължат напред с образованието си. „Сега аз разказвам на момичетата за курса и им помагам как да кандидатстват“, разказва тя.

През 2022 г. ТСА ще подкрепи още 15 жени с участие в кандидатстудентски курсове и стипендии при успешно полагане на изпити в специалностите медицинска сестра и акушерка.