Проект "Равен шанс: достъп до образование"

Вече четвърта година се осъществява проект „Равен шанс: достъп до средно образование“, който е продължение на стипендиантската програма за средношколци, осъществявана по-рано от Фондация „Америка за България“. Проектът се фокусира върху ниските нива на записване в средните училища сред ромските ученици както и други бедни ученици в страната. Изчислено е, че към момента по-малко от 50 % от ромите в България завършват 8-ми клас и по-малко от 15 % завършват средно образование.

Финансовите нужди често са причина за спиране от училище на ученици след завършване на основно образование. По проекта се осигуряват стипендии за учебници и карти за пътуване на учениците в средното училище, които са подбрани от партньорски организации въз основа на семеен доход и обстоятелства, мотивация за учене и нужда да се пътува до училище извън населеното място, от което е ученикът.

Въпреки, че ромският произход не е условие, много от участниците по програмата се очаква да са от ромски произход, имайки предвид статуса на икономически непревилигирована група.