Схема за микрокредитиране - легализиране на ромски домове

Подкрепа за семейства, участващи в проекта „Легализация на домовете“ по-горе, за да могат да платят за придобиване на земя или да покрият разходите за издаване на документи, необходими за легализиране на домовете им.