От играчки към книги 2

С цел да се предотврати отпадането от училище сред най-бедните деца от ромския Предел Махала в Благоевград, настоящият проект се фокусира върху подкрепа на 10 ромски деца в предучилищна възраст в смесени детски градини и предоставяне на обучение в общността на деца в 1-6 клас, както и в 9- 14 годишни, които нямат умения за грамотност и се страхуват да отпаднат от училище.