First Regional Event for REYN Bulgaria

Бедността е проблем особено за ранното детско развитие, който беше припознат от редица експерти по време на първото регионално събитие на Мрежата за ранно детско развитие в ромска общност (РЕЙН България). То се проведе на 12 април в Добрич с помощта на директора на детска градина „Зорница“ Марияна Димитрова.

Представители на местни неправителствени организации, педагози, социални работници, директори на детски градини и училища обсъдиха негативното влияние на стереотипите – като един от най-срещаните е, че бедността е следствие на културни специфики на ромите и други етнически групи. Ключова тема беше и как заради погрешните схващания, децата не посещават висококачествени училища и изостават спрямо връстниците си.

Експерти и специалисти обмениха опит за подходите, чрез които биха могли да намалят или дори противодействат на негативните ефекти от бедността. Те споделиха и конкретни практики от работата си.

По време на срещата бяха представени две от публикации на ТСА, които наскоро преведохме на български език:

·          Книгата „Да преподаваме с мисъл за бедността“ на Ерик Дженсен;

·          Брошурата „Как се отразява бедността на децата?“ на REYN Хърватска;