Exchange Visit Between REYN Bulgaria and REYN Serbia

Помощник-възпитатели, образователни медиатори и представители на неправителствени организации, членове на РЕЙН България, посетиха няколко детски градини на територията на Крагуевац, Сърбия. Инициатива беше организира съвместно между между мрежите РЕЙН България и Сърбия.

Освен посещение на няколко образователни институции, беше проведена и кръгла маса с представители на общинските власти от гр. Крагуевац.

По време на кръглата маса бяха споделени добри практики за работа с деца от ромски произход, като и беше обсъдена и ролята на помощника на учителя в Сърбия.