20.09.2018

Конкурс за отпускане на стипендии – една седмица до изтичане на крайния срок

20-ти юли, 2018 г., гр. София, ТСА: Екипът на Фондация „Тръст за социална алтернатива“ напомня, че крайният срок за подаване на кандидатури в рамките на конкурса за отпускане на стипендии по програма „Подкрепа за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности“ изтича на 27.09.2018 г. в 18:00 ч. Повече информация за програмата, условията и начина ...


15.08.2018

Резултати от първи етап на конкурс „Подобряване на храненето през първите 1000 дни“

15-ти юни, 2018 г., гр. София, ТСА: Резултати от първи етап на конкурс „Подобряване на храненето през първите 1000 дни“ Списък на одобрени кандидати за подаване на пълно проектопредложение: Организация: 1.  Социална фондация „Инди-Рома 97“ – Проект „Здрави Деца – Силно Бъдеще“ 2.  СНЦ „Заедно за по-д0бро бъдеще“ – Средец – Проект „Подобрено здравно обслужване ...


17.10.2018

Фондация „Тръст за социална алтернатива“ взе участие в учредяването на Алианс за ранно детско развитие

На 16 октомври 2018 г. в гр. София фондация „Тръст за социална алтернатива“, заедно с 47 неправителствени организации, образователни институции и физически лица, взе участие в учредяването на Алианс за ранно детско развитие – неформално обединение, което има за цел да мобилизира усилията на своите членове и партньори за осигуряване на пълноценна среда за развитие ...


15.10.2018

Тръст за социална алтернатива oбявява конкурс за свободна позиция за „Ръководител“ на проект

15-ти октомври, 2018 г., гр. София, ТСА: Фондация „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА) обявява конкурс за свободна позиция за „Ръководител“ на  проект. Изискванията към кандидатите можете да намерите ТУК. Необходими документи за кандидатстване: Мотивационно писмо Автобиография Заинтересованите кандидатите могат да подадат своите документи до 29 октомври, 2018г. на адрес: PPatseva@tsa-bulgaria.org Всички изпратени документи ще бъдат ...


01.10.2018

Тръст за социална алтернатива инициира кампания за безплатни детски градини в цялата страна

1-ви октомври, 2018 г., гр. София, ТСА: Фондация „Тръст за социална алтернатива“, вече 5 години заедно с бизнеса и общините в страната се бори за отпадане на таксите за посещение на детска градина. Целта на кампанията е повече деца да посещават детска градина. Проучване показва, че 75% от обществото подкрепят идеята за безплатна детска градина. ...


26.07.2018

Тръст за социална алтернатива обявява конкурс за проектни предложения за участие в „Програма за подкрепа на педагози от ромски произход“

26-ти юли, 2018 г., гр. София, ТСА: Фондация „Тръст за социална алтернатива“ има удоволствието да ви покани да представите проектни предложения  за участие в „Програма за подкрепа на педагози от ромски произход“. Основна цел на програмата е наемането на работа в местни детски градини на представители от местната ромска общност, като по този начин създаде ...


26.07.2018

Конкурс за отпускане на стипендии на студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности

26-ти юли, 2018 г., гр. София, ТСА: Фондация „Тръст за социална алтернатива“ обявява конкурс за предоставяне на стипендии на младежи от ромски произход за академичната 2018/2019 г. Конкурсът се организира в рамките на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Средствата са предоставени от държавите донори – Исландия, Лихтенщайн ...


10.05.2018

Публично представяне на Фонд Активни граждани България

10-ти май, 2018 г., гр. София, ТСА: Институт Отворено общество  – София, Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Фондация „Тръст за социална алтернатива“ организират публично представяне на Фонд Активни граждани в България. Фонд Активни граждани (Active Citizens Fund) е част от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021, финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Целта ...


02.05.2018

Втори кръг на кандидатстване по програма за студентски стажове в детски градини „Ролеви модели в ранна възраст“

19-ти юли, 2018 г., гр. София, ТСА: Фондация „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА) кани неправителствени организации в обществена полза да представят  проектни концепции за участие в  Конкурс за стажантска програма „Ролеви модели в ранна възраст“. Програмата ще бъде изпълнявана от неправителствени организации (НПО), към които е насочен настоящият конкурс. НПО работят в партньорство с детски ...