Докладване на злоупотреби

Инструкции

В случай, че желаете да ни информиратe за нередности по проекти, финансирани от нас, попълнете този формуляр и го изпратете на следния адрес като отбележите „поверително“:

Отдел „Мониторинг и контрол“, фондация „Тръст за социална алтернатива“; бул. „Патриарх Евтимий“ 64, гр. София 1000, България.

Можете да ни уведомите и като изпратите съобщение на електронната поща compliance@tsa-bulgaria.org или като попълните онлайн формуляр за нередности (ще го намерите по-долу).

Подаването на сигнал за нередности може да е анонимно. За да започнем проверка на случая, анонимните сигнали трябва да съдържат доказателства, потвърждаващи твърденията за нередности и да бъдат основателни. При анонимните сигнали няма възможност за директна комуникация и личен разговор с подателя, което затруднява процеса на оценяване на твърденията Ви, и съответно откриването на процедура по проверка е по-малко вероятно.

Когато подателят посочи имената си и контакт за обратна връзка, неговата самоличност не може да бъде разкривана без писменото му съгласие, освен в случаите при които: (а) това се изисква от съдебни инстанции и органи на властта при разследване на престъпно деяние; или (б) ТСА е призован от разследващи или съдебни органи да предостави наличната документация по даден случай.

Наказателни мерки срещу лицата, които съобщават за нередности, са абсолютно забранени и сами по себе си представляват нарушение на правилниците и политиката на ТСА.

Случаите на невярна информация и клевета ще бъдат разглеждани с максимална степен на отговорност и източниците на такива твърдения ще отговарят за деянията си в съответствие със законите на държавата.

Официално не можем да започнем проверка без основателна причина, затова са ни необходими възможно най-много доказателства, с които да подкрепите Вашите твърдения, напр. : документи, имена на свидетели и друга информация, отнасяща се до конкретния случай.

Полетата във формуляра за подаване на сигнал за нередности, маркирани със знак „ * “, са задължителни.

Докладване на злоупотреби

Персонална Информация (Незадължително)

Задължителни полета

Често ли възникват нередности? Еднократни или регулярни са те? Посочете кога са възникнали.

Опишете какво конкретно се случи (измама, присвояване, злоупотреба, конфликт на интереси и т.н.)?

Къде възникнаха нередностите (населено място)?

Какви според Вас са мотивите за настъпилата нередност? Има ли и други хора, които са се възползвали, и ако да, опишете как?

Според Вас, става въпрос за липса на контрол или вътрешна договорка с други лица? Ако да, опишете.

Запознати ли са и други хора с нередностите, които описвате? Как може да се свържем с тях?

Как и къде може да се стигне до информация или документи, в подкрепа на твърденията Ви? Моля, НЕ прилагайте документи, до които нямате право на достъп!

Политика за поверителност

Молим Ви да прочетете внимателно настоящата политика за поверителност. Тя пояснява редица въпроси - каква лична информация и данни събираме чрез нашата страница, целите, за които ги обработваме, както и на кого ги предоставяме.

Политиката за поверителност на фондация "Тръст за социална алтернатива".

Докладване на злоупотреби към Борда на директорите на Фондация "Тръст за социална алтернатива"