Trust

ТСА търси да назначи Асистент „Университетска подкрепа“ към „Стипендиантска програма за ромски медицински сестри и акушерки“

ТСА търси да назначи Асистент „Университетска подкрепа“ към „Стипендиантска програма за ромски медицински сестри и акушерки“

За фондация „Тръст за социална алтернатива“

Фондация “Тръст за социална алтернатива” е неправителствена организация, чиято основна цел е да прекъсне порочния кръг на бедността чрез насърчаване на възможности, които помагат на най-непривилегированите граждани на България да постигнат образователен и икономически успех.
Ние инвестираме и разработваме програми в областта на ранното детско развитие, образованието и икономическото развитие и достъп до заетост. В ТСА вярваме, че справедливото общество не само гарантира равни права за всички граждани, но и предприема активни мерки за преодоляване на бариери, които ограничават достъпа до възможности. Нашата най-главна задача е да съдействаме да се осъществят промени, които да помогнат на хората да развият пълния си потенциал. За тази цел осъществяваме дейности, възприемайки цялостен подход като инициираме ефективни и мониторирани програми с последваща оценка на въздействието им.

За „Стипендиантска програма за ромски медицински сестри и акушерки“

Стипендиантската програма за ромски медицински сестри и акушерки цели да активира ромски жени на пазара на труда, като ги подкрепи да продължат образованието си в медицинска специалност. Увеличаването на броя на ромските медицински сестри и акушерки не само ще се справи с острия недостиг на медицински сестри в България, но и ще създаде вдъхновяващи модели за подражание за младите хора от ромската общност.

Програмата е насочена към жените, които са в средата на 20-те години и имат силно желание да останат в своите общности и да допринесат за тяхното развитие, или по-млади момичета от много бедни семейства и общности.

Преки отговорности и задължения

 • Комуникация в началото на всеки семестър с учебен отдел с всички университети с в които имаме записани жени, за да проверява кои са задължителните изпити за преминаване към следваща академична година и допустимия брой невзети изпити;
 • Ежемесечна комуникация с менторите, които работят със студентите;
 • Ежемесечна комуникация с всички студенти в програмата;
 • Ежеседмична комуникация с екипа на стипендиантската програма;
 • Комуникация с до трима учители, които ще водят подготвителните курсове;
 • Участие в ежемесечни онлайн срещи на групата студенти и една годишна среща;
 • Изготвяне на отчети за извършената работа по предварително предоставен образец;

Умения и квалификации, необходими за заемане на позицията

 • Приоритетни ще са кандидати, които имат завършено медицинско образование или са към края на такова;
 • Приоритетни ще са кандидати, които са били стипендианти по някоя от стипендиантските програми, които са подкрепяли роми да изучават медицински специалности;
 • Приоритетни ще са кандидати, които владеят и разбират ромски език;
 • Много добри комуникационни умения;
 • Умения за позитивно общуване и емпатия;
 • Да има желание да развива и подкрепя хора от ромската общност;
 • Да познава много добре университетската среда и студентските права и задължения;
 • Работа с Microsoft Office и други приложения;
 • Проактивност;

Фондация „Тръст за социална алтернатива“ предлага работа при непълно работно време и конкурентно възнаграждение, съизмеримо с опита.

Заинтересованите кандидати могат да изпратят автобиография на PPatseva@tsa-bulgaria.org до 23.02.2024г.

Подробна разбивка на конкрните задачи и планираното работно време за тяхното изпълнение може да намерите ТУК.

ТСА търси да назначи Асистент „Университетска подкрепа“ към „Стипендиантска програма за ромски медицински сестри и акушерки“

Няма качен файл
Няма качен файл