Trust

ТСА oбявява конкурс за свободна позиция за Проектен Координатор за градовете Сливен и Бургас по „Първи стъпки за професионално развитие”

ТСА oбявява конкурс за свободна позиция за Проектен Координатор за градовете Сливен и Бургас по „Първи стъпки за професионално развитие”

Фондация „Тръст за социална алтернатива“ търси да наеме координатор за градовете Сливен и Бургас, в рамките на проект „Първи стъпки за професионално развитие“, финансиран от страните донори - Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, в рамките на Фонд за младежка заетост по Финансовия механизъм на ЕИП и Норвегия (EEA and Norway Grants).

Основната цел на проекта е да се подобрят образователният статус и готовността за трудова заетост на младежи от уязвими групи от градовете София, Пазарджик, Стара Загора, Бургас, Сливен и Пловдив. Дейностите включват кариерно ориентиране, обучения за личностно и професионално развитие, подкрепа за връщане на ранно отпаднали ученици в образователната система, менторство и работа с родители, училища и бизнес.

За фондация „Тръст за социална алтернатива“

Фондация “Тръст за социална алтернатива” е неправителствена организация, чиято основна цел е да прекъсне порочния кръг на бедността чрез насърчаване на възможности, които помагат на най-непривилегированите граждани на България да постигнат образователен и икономически успех.

Ние инвестираме и разработваме програми в областта на ранното детско развитие, образованието и икономическото развитие и достъп до заетост. В ТСА вярваме, че  справедливото общество не само гарантира равни права за всички граждани, но и предприема активни мерки за преодоляване на бариери, които ограничават достъпа до възможности. Нашата най-главна задача е да съдействаме да се осъществят промени, които да помогнат на хората да развият пълния си потенциал. За тази цел осъществяваме дейности, възприемайки цялостен подход като инициираме ефективни и мониторирани програми с последваща оценка на въздействието им.

Преки отговорности и задължения

Координаторът ще бъде отговорен за:

 • Идентифициране и установяване на партньорски взаимоотношения със значими и социално отговорни работодатели за регионите на гр. Сливен и гр. Бургас;
 • Провеждане на месечни срещи със съответните мениджъри по човешки ресурси или други релевантни мениджъри за набиране на персонал сред работодатели от частния сектор;
 • Проучване и идентифициране на възможности за обучения, организирани от местни и регионални институции и стажантски позиции във фирми на база интересите на младежите, включени в проекта;
 • Организиране и подпомагане на местни, регионални или други събития за насърчаване ролята на частния бизнес за наемане на младежи от икономически уязвими групи;
 • Създаване и поддържане на база данни с фирми-партньори;
 • Създаване и поддържане на база данни с профили на  активни младежи, включени в проекта и търсещи работа;
 • Насочване на  младежи за започване на работа и стаж, както и оказване на подкрепа  при изготвяне на документи за кандидатстване;
 • Оказване на наставническа подкрепа при постъпване на работа и на стаж, както и в периода на адаптация на работното място;
 • Активна работа с екипа на национално ниво, в частност мениджъра на проекта и местен ментор, както и включване в ежемесечните срещи на екипа;
 • Месечен отчет към мениджъра на проекта;
 • При необходимост изпълнение и на други административни задачи, свързани с ефективното изпълнение на проекта;

Координаторът на проекта трябва да притежава следните професионални квалификации: 

 • Бакалавърска степен, за предпочитане в сферата на управление на човешки ресурси, бизнес администрация или икономика;
 • Най-малко три години професионален опит в частния или нестопанския сектор;
 • Владеенето на английски/турски/ромски език е предимство;
 • Опит в работата с млади хора от икономически уязвими общности е предимство;
 • Работа с Microsoft Office и други приложения;
 • Отлични междуличностни умения и способност да комуникира ясно и убедително с представители на бизнеса и младежи от уязвими групи;
 • Внимание към проследяване и детайли; способност за администриране на няколко задачи едновременно; доказани умения за управление на времето;
 • Надеждност и гъвкавост; способност за работа както самостоятелно, така и като част от екип;
 • Проактивност;
 • Безспорна етика и лична неприкосновеност.

Възнаграждение и придобивки

Фондация „Тръст за социална алтернатива“ предлага работа при непълно работно време (20 часа седмично) с  отличен пакет от придобивки и конкурентно възнаграждение, съизмерими с опита.

Моля, при проявен интерес изпратете автобиография и мотивационно писмо до 03.12.2021г. на адрес: info@tsa-bulgaria.org.

 

ТСА oбявява конкурс за свободна позиция за Проектен Координатор за градовете Сливен и Бургас по „Първи стъпки за професионално развитие”

Няма качен файл
Няма качен файл