Trust

ТСА обявява конкурс за свободна позиция за „Координатор“ по проект “Scale It Up”

ТСА обявява конкурс за свободна позиция за „Координатор“ по проект “Scale It Up”

ТСА обявява конкурс за свободна позиция за „Координатор“ по проект “Scale It Up”.

Проектът се финансира от Програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейската комисия. Проектът има за цел да увеличи мащаба на успешният модел на ТСА, който има за цел да приведе ромските квартали в съответствие с Българските стандарти за градоустройство, важна законова предпоставка за включване на кварталите в градските системи за водоснабдяване, електричество и канализация.

Моделът подчертава важността на запазване на вече съществуващите домове, които са единствено местожителство на бедни и маргинализирани семейства, като се вземат предвид съществуващите законови разпоредби и в съответствие с международните норми за правата на човека за адекватни жилищни условия.

Изискванията към кандидатите можете да намерите ТУК.

Необходими документи за кандидатстване:

  • Мотивационно писмо

  • Автобиография

    Заинтересованите кандидати могат да изпратят своите документи до 2 август на електронен адрес: 

    inquiries@tsa-bulgaria.org

Всички изпратени документи ще бъдат разглеждани при пълна поверителност. Ще се свържем само с допуснатите до интервю кандидати.

Мисията на ТСА е да работи за повишаване на икономическата независимост и подобряване на жизнените перспективи сред икономически уязвими групи, с фокус върху ромите. При изпълнение на своята дейност, фондацията се ръководи от принципи и ценности на прозрачност, етичност, иновативност и почтеност. 

ТСА обявява конкурс за свободна позиция за „Координатор“ по проект “Scale It Up”

Няма качен файл
Няма качен файл