Непълно работно време

ТСА oбявява конкурс за свободна позиция за Проектен Координатор за градовете Сливен и Бургас по „Първи стъпки за професионално развитие”

Мисия

Фондация “Тръст за социална алтернатива” е неправителствена организация, чиято основна цел е да прекъсне порочния кръг на бедността чрез насърчаване на възможности, които помагат на най-непривилегированите граждани на България да постигнат образователен и икономически успех.