Мисия

Фондация “Тръст за социална алтернатива” е неправителствена организация, чиято основна цел е да прекъсне порочния кръг на бедността чрез насърчаване на възможности, които помагат на най-непривилегированите граждани на България да постигнат образователен и икономически успех.

Пълно работно време

ТСА обявява конкурс за свободна позиция за Програмен координатор на програма "Образователни възможности и постижения"