Венета Илиева

Венета Илиева има над 20-годишен стаж в банковото и финансово дело, придобивайки лидерски опит и умения за вземане на решения. Венета е била сред ключовите участници в създаването на две успешни организации (ПОК „ДСК-Родина“ АД и фондация „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА)) и в листването на БФБ на „Българо-американска кредитна банка“ и на дружествата със специална инвестиционна цел. Работила е по дизайна, преговорите и създаването на значителен брой проекти и за изграждането на екипи и партньорства, корпоративна инфраструктура и процеси или подобрения на процеси.  В момента е председател на Одитния комитет на „Токуда банк” и член на борда на директорите на „Българската Си Еф Ей Асоциация“ и на ТСА.

Венета е консултант в сферите на бизнес разрастването, планирането на приемственост и корпоративните финанси. Завършила е „Бизнес администрация“ в Университета в Бъркли, Калифорния, САЩ.