София Спасова

София Спасова е програмен асистент на „Учене и грижа в ранна детска възраст “. Работата й е фокусирана върху осигуряването на документация, както и комуникация, свързани с управлението на безвъзмездни средства. Тя също така работи и върху осигуряването на логистична подкрепа за обучение на партньорски организации и събития, свързани с популяризиране на проектите и застъпничеството.

Преди да се присъедини към екипа на ТСА, София е част от Международния наказателен трибунал за бивша Югославия, както е и член на борда на Студентската асоциация за "Европеистика" в Маастрихтския университет, Холандия. Професионалната й практика и интереси са насочени в областта на човешките права, по-конкретно в защита правата на детето, както и на хуманитарното право и помощ.

София има магистърска степен по "Европейско публично право и управление" от Маастрихтския университет в Холандия.