Петя Зейнелова

Петя Зейнелова отговаря за създаването на конкретни, постижими, реалистични и измерими във времето показатели, събиране на данни и анализ, подготовка на изследвания и доклади за оценка, както и изграждане на капацитет за по-добри оценки на проекти.

Преди това Петя отговаря за анализирането на данните от патронажната услугата „Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще“ в подкрепа на семейните сестри повече от 3 години. Работи и по дизайна на оценката на проекта „РОМОМАТЕР“, финансиран от Европейската комисия и оценката на Лидерската обучителна програма по проекта „С грижа от 0 до 3“.

В момента Петя работи над магистърската си теза по програмата „Оценка на политики и оценка на въздействие“ към Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Завършва бакалавърска степен по „Социология“ към Софийския университет, където участва в няколко изследователски проекта. Петя има и Associate Degree по „Социални дейности“ от Delaware Technical and Community College, където участва в две стажантски програми – към американската aгенция за закрила на децата DFS и към Делауеър хоспис. Тя е била доброволец към летния лагер за деца Camp New Hope към хосписа и е преподавала английски език на деца, лишени от родителски грижи в София.