Петя Гуламали

Петя е отговорна за дизайна и управлението на програмите на Тръста,  свързани с икономическото развитие на най-бедните граждани на България, с фокус върху ромите. Тя е посветена на мисията да подпомага Тръста да трансформира зависимостта на потенциални бенефициенти в икономическа самостоятелност, фокусирайки се върху дейности, които ефективно ще им предоставят по-добри възможности за заетост.

Петя има повече от 15 години бизнес опит във водещи български и международни компании, където е извеждала марки на лидерски позиции и им е помагала да достигнат пълния си потенциал. Петя е била също така преподавател по английски, а в свободното си време превежда детски книги.

Петя има бакалавърска степен по Бизнес Администрация от Американския Университет в България, който завършва с отличие и е Говорител на випуска си. Тя има също така и две магистърски степени (една по Връзки с обществеността и една по Психология) от Софийския Университет.