Невена Ценева

Невена Ценева e поела отговорността за организацията и контрола на всички административни дейности на „Тръст за социална алтернатива“.

Предишният й опит включва подобни позиции в „Българо-американската кредитна банка“, „Международната банка за търговия и развитие“, както и във фармацевтичната компания „Бристол Майърс Скиб”.

Невена е завършила Института по международен туризъм.