Милен Манев

Милен Манев е дипломиран финансов анализатор с над 15 годишна практика в областта на финансите и инвестициите. Разполага с богат опит в частния, публичния и некорпоративния сектор.

Член е на управителния съвет на фондация "Прознание", организация стояща зад иновативния проект "Тийноватор", който има за цел да развие предприемачески умения у учениците в България. Участва активно за експанзията на "Ведамо" АД – социално-отговорна българска компания в областта на електронното обучение. Професионалният опит на Милен Манев включва създаване на система за финансова и управленска отчетност в холдинг в сферата на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници. Работил е в Комисията за финансов надзор за регулиране и контрол на българския капиталов и застрахователен пазар, както и като оценител на проекти на малки и средни предприятия, финансирани от Европейската комисия.

Завършва  бакалавърска степен по „Финанси“ в Университета за Национално и Световно Стопанство и магистърска степен по "Финансов мениджмънт" в съвместна програма между СУ "Св. Климент Охридски" и Университет Монтескьо – Бордо IV, Франция. Той е дипломиран финансов анализатор (CFA charter holder), като този престижен сертификат отразява неговата посветеност в най-високите етични стандарти и практики в сферата на финансите.