Мартина Дробенова

Мартина се присъединява към екипа на ТСА в началото на 2022 г. като координатор в рамките на програма „Учене и грижа в ранна възраст“, където работата ѝ се фокусира върху качеството на и достъпа до ранно образование сред децата от уязвими общности.

Още преди да се присъедини към нас, Мартина се развива в нестопанския сектор, разработвайки и реализирайки образователни проекти с европейско финансиране, работи също и като подизпълнител на Представителството на Европейската комисия в България.

Мартина завършва бакалавърска степен по Културология и магистърска степен Европейски проекти в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, като в рамките на последната прави оценка на бариерите пред успешното реализиране на международната инициатива „Десетилетие на ромското включване“. Понастоящем е докторант по социология към Института по философия и социология на БАН, където преследва академичните си интереси, свързани с ефектите на националните и международни политики върху образователната интеграция на ромските общности.