Любка Георгиева

Любка Георгиева оказва подкрепа в изпълнението на подхода на ТСА за повишаване на шансовете на лица от уязвими общности за намиране на работа чрез добиване на търсените от пазара умения и опит. Нейната работа включва сформиране и поддържане на партньорски отношения с водещи фирми и оказване на подкрепа по програми, които имат за цел да увеличат работоспособността и заетостта на крайните бенефициенти.

Преди да се присъедини към екипа на програма „Икономическо развитие и достъп до заетост“, тя координира програмата „Равен шанс: достъп до средно образование“. Подпомагала е и екипа в цялостния процес на администриране и мониторинг на грантовете. Освен това, Любка е оказвала подкрепа в работа на ТСА в сферата на контрола и архивирането на грантове.

През 2014г. Любка има бакалавърска степен по „Публична администрация“ и магистърска степен по „Управление на човешки ресурси“ от Югозападния университет „Неофит Рилски“. Тя взема участие в RELP програмата  към Централно европейския университет в Будапеща.