Линка Методиева

Линка Тонева-Методиева е част от програмата „Учене и грижа в ранна възраст“, като работата й е свързана с планирането, мониторинга и оценката на инициативите, насочени към подобряване на достъпа и качеството на ранното образование с фокус върху децата от уязвими общности.

Преди да се присъедини към ТСА, Линка работи като част от екипа на Асоциация „Прозрачност без граници“, българското представителство на международната мрежа за борба с корупцията Transparency International, както и като член на научния колектив на Център за високи постижения „Жан Моне“ към катедра „Европеистика“ на Софийски университет, била е част от екипа на първото Българско председателство на Съвета на Европейския съюз 2018.

Линка има значителен опит в академичните и експертни изследвания в сферата на прозрачността и отчетността на публичните политики и в оценката на инициативи на гражданския сектор.

Тя е хоноруван преподавател в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в бакалавърската програма на катедра „Публична администрация“ и в магистърската програма на катедра „Европеистика“. Линка има докторска степен по политологични изследвания на ЕС от Софийския университет и магистърска степен по европейски политики от Университета в Лунд, Швеция.