Кристина Боева

Кристина Боева работи върху вътрешния контрол и мониторинг, както и върху външното отчитане. Тя отговорна и за осигуряването на регулаторен контрол и етика в организацията. Също така тя ръководи мониторинга на дейностите и изразходването на средства на организации получили грантове, както и управлението на комуникациите на ТСА с регулаторните органи.

Кристина има основна роля в процеса на анализирането на риска на получените проектни предложения, както и при определянето съответните процедури за мониторинг.

Преди да се присъедини към екипа на ТСА, Кристина работи над две години като юрисконсулт в „Корпоративна търговска банка“ (в несъстоятелност), като част от юридическия екип на синдиците. Юридическият й опит включва още консултиране на дружества, занимаващи се със строителство, транспорт, финанси и търговия.

Кристина е завършила „Право“ към Софийски университет „Св. Климент Охридски“.