Иванка Пулева

Иванка Пулева е ръководител проект – „Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще”. Тя отговаря за качеството на техническото изпълнение на проекта и постигането на неговите стратегически цели в сферата на ранното детско развитие. Иванка ръководи екипите, изпълняващи програмата на терен, и има водеща роля в комуникацията с партньорски организации, местни и национални заинтересовани страни.

Преди да се присъедини към ТСА, близо 5 години Иванка е работила в сферата на миграцията – като част от ръководния екип на Бежанско-мигрантската служба на Българския червен кръст. Координирала е проекти на национално и международно ниво, свързани с консултиране, социално подпомагане и интеграция на бежанци. Има сериозен опит в сферата на закрилата на деца мигранти, както и в работата с медии.

Иванка е специализирала в САЩ по програма на Държавния департамент, фокусирана върху механизма за презаселване на бежанци. Тя има бакалавърски степени по „Политология и международни отношения“ и „Журналистика и масови комуникации“ от Американския университет в България. Завършила е магистратура по „Връзки с обществеността“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски”.