Иван Иванов

Иван Иванов е национален координатор на Международната мрежа за ранно детско развитие в ромска общност в България – REYN. Една от основните цели на мрежата е да обслужва специалистите в областта на ранното детско развитие, работещи с ромски деца, и да подпомага повишаването на качеството на услугите за децата от ромската общност у нас.

В периода 2014-2016 г. Иван е част от екипа на фондация „Заедно в час“ и е преподавал в 48 ОУ „Йосиф Ковачев” в София. През 2015 г. Иван е стажант във фонд „Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика. Преди да се присъедини към екипа на ТСА, Иван е част от екипа на младежката фондация „Арете“, където е програмен директор на „Заедно напред“.

Иван Иванов завършва бакалавърска и магистърска степен по „Социални дейности“ в Югозападния университет „Неофит Рилски” в Благоевград. През 2015 г. получава професионална квалификация по „Начална училищна педагогика“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.