Искра Стойкова

Искра Стойкова оказва подкрепа за разработването на подхода на ТСА към ранно образование и майчино здравеопазване за хората от най-бедните региони на България. Част от нейната дейност е посветена на разработването, управлението, анализа и оценката на инициативи на ТСА.

Преди ТСА, Искра трупа 10-годишен опит в изготвянето, управлението и оценяването на програми за развитие на ромската общност. В продължение на четири години тя отговаря за проекти, целящи достъпа и качеството на образование на ромите в предучилищна и начална степен. През следващите шест години тя управлява „Програмата за развитие на ранното образование“ на фондация „Здраве и социално развитие”, като се фокусира върху разработването, стартирането и оценяването на интегриран модел от услуги за общността в предучилищното образование, обучения за родители, семейно планиране на подрастващи и  индивидуално разрешаване на случаи на семейства в риск.

Искра има бакалавърски степени по „Бизнес администрация“ и „Журналистика и масови комуникации“ от Американския университет в Благоевград, както и магистърска степен по „Човешки права“ от Университета в Сараево и Университета в Болоня.