Евгения Волен

Евгения Волен отговаря за развитието на капацитета на организацията и партньорите на ТСА. Програмата на Евгения цели да повиши прозрачността и отговорността в действията на партньорите на ТСА чрез широк набор от инструменти – от собствени и изнесени обучения до формиране на мрежи и провеждане на конкурси, както и развиване на отношения с други дарителски фондации. Евгения е също така е и ръководител на проекта „Готови за училище“ – мащабна инициатива на ТСА, насочена към достъпа до ранното образование.

Преди ТСА, Евгения е консултант по финансово отчитане. Като старши одитор в Ню Йорк, тя ръководи разработването на огромен брой случаи на вътрешен контрол и оценяване, както и финансовия одит на големи финансови компании. Кариерата й в „Ърнст енд Янг“ се разгръща в продължение на 12 години в 3 страни, измежду които е и България. Обслужвайки широк спектър от индустрии, тя ръководи и участва във финансови и вътрешни одити, разследване на измами, правно и финансово обследване (дю дилиджънс) на фирми и изготвяне на фирмени обучения.

Евгения има магистърска степен по „Публична администрация“ от Monterey Institute of International Studies и бакалавърска степен по „Финанси и счетоводство“ от Нов български университет. Евгения е член на Международната асоциация на експерт счетоводителите.