Даниела Райчева

Даниела Райчева е част от екипа на ТСА във финансовия отдел на фондацията. Основните ѝ отговорности включват подробен преглед, обработка и анализ на финансова и счетоводна документация, и изготвяне на доклади, в съответствие с нуждите за външен и вътрешен контрол на Тръста.

Даниела има повече от 20 години опит като финансист в големи български и международни компании. Даниела има диплома от УНСС.

Вярва, че човека се нуждае от грижа и нежност, за да бъде творец.