Лора Лалова

Лора Лалова е координатор в рамките на програма „Учене и грижа в ранна детска възраст“. Тя участва в процеса на планиране, мониторинг и оценка на инициативите в тази област. Лора осигурява ефективното изпълнение на Програма „Заедно в пъстър свят“, координира и поддържа комуникацията с партньори по проектите.

Преди да се присъедини към Тръста, Лора работи по развиването, изпълнението и оценката на социални и образователни проекти, реализирани с подкрепата на различни финансови инструменти. Професионалната й практика и интереси са в сферата на правата на детето и превенция на насилието срещу деца.

Лора има магистърска степен по „Европеистика“ от Университета Маастрихт, Холандия.