Ръководен екип

Сара Перин

Изпълнителен директор

Преди да стане изпълнителен директор на „Тръст за социална алтернатива“ Сара М. Перин е директор на Програмата за хора в икономически неравностойно положение във фондация „Америка за България“ (ФАБ) почти четири години. Под нейно ръководство ФАБ създава няколко програми и финансира повече от 50 проекта, подпомагащи образованието и достъпа до осигуряване на доходи за хора в неравностойно положение. В сътрудничество с ФАБ Сара основава ТСА. За първи път Сара идва в България през 1999 г. като учител по английски език с американския Корпус на мира. През 2002 г. тя отново се завръща като стипендиант по програмата „Фулбрайт“, за да направи проучване относно лидерските тенденции и политики за промотиране на социалното включване в страната. През последното десетилетие тя добива експертиза в частния, обществения, междуправителствения и неправителствния сектори, както и в работата с Държавния департамент на САЩ и американската Агенция за международно развитие. Сара има магистърска степен по „Обществени политики и дейности“ към Gerald R. Ford School of Public Policy, Университета в Мичигън и магистърска степен от Центъра за руски, източноевропейски и евро-азиатски науки към същия университет, както и бакалавърска степен с отличие от Mount Holyoke College.

Виж повече

Дориана Басамакова

Административен директор

Дориана Басамакова е подпомага изпълнителния директор при вземането на ефективни решения, както и за всички административни дейности и въпроси на организацията. Преди да се присъедини към ръководния екип на организацията, Дориана заема длъжността директор „Оценка и въздействие“. Дориана има над 15 години опит в сферите на стратегиите, мониторинга, оценяването, проучването и управлението на проекти на частни компании и неправителствени организации. Преди да започне работа в ТСА, тя е част от маркетинговия екип на „Крафт фуудс“, където управлява дейности, свързани с проучванията на пазара. Тя печели първата в региона награда за принос при реализирането на стратегическо развитие. Дориана е консултант в отдела за оценка на инвестиционния климат към Световната банка и старши програмен мениджър към „Алианс от доброволци за икономически растеж“, където разглежда сектори с потенциал за икономически растеж. Дориана има магистърска степен по „Бизнес администрация“ от Georgetown McDonough School of Business и бакалавърска степен от University of the South, където завършва с отличие. Дориана е доброволец към Habitat for Humanity в Ямайка, консултант на FINCA International и член на борда на Women’s Leadership Initiative към университета Джорджтаун.

Виж повече