Мониторнг и оценка

Кристина Боева

Експерт "Мониторинг и контрол"

Кристина Боева работи върху вътрешния контрол и мониторинг, както и върху външното отчитане. Тя отговорна и за осигуряването на регулаторен контрол и етика в организацията. Също така тя ръководи мониторинга на дейностите и изразходването на средства на организации получили грантове, както и управлението на комуникациите на ТСА с регулаторните органи. Кристина има основна роля в процеса на анализирането на риска на получените проектни предложения, както и при определянето съответните процедури за мониторинг. Преди да се присъедини към екипа на ТСА, Кристина работи над две години като юрисконсулт в „Корпоративна търговска банка“ (в несъстоятелност), като част от юридическия екип на синдиците. Юридическият й опит включва още консултиране на дружества, занимаващи се със строителство, транспорт, финанси и търговия. Кристина е завършила „Право“ към Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Виж повече

Джефри Уорнер

Експерт “Анализ и дизайн”

Джефри Уорнер отговаря за оценката на въздействието в "Тръст за социална алтернатива". Той подкрепя работата на фондацията, свързана с мониторинг и оценка. Преди това Джефри заема длъжността ръководител „Учителска подкрепа” във фондация „Заедно в час”. Джефри пристига в България през 2007 г. като доброволец към Корпуса на мира. Той преподава английски език и ръководи разнообразни образователни проекти в гр. Кърджали. Джефри участва в борда на Българо-американската комисия за образователен обмен Fulbright. Джефри е магистър по „Обществени политики и дейности“ към Gerald R. Ford School of Public Policy, Мичиганския университет. Преди това завършва история (cum laude) в Западен Мичигански университет.    

Виж повече