Мониторнг и оценка

Кристина Боева

Експерт "Мониторинг и контрол"

Кристина Боева работи върху вътрешния контрол и мониторинг, както и върху външното отчитане. Тя отговорна и за осигуряването на регулаторен контрол и етика в организацията. Също така тя ръководи мониторинга на дейностите и изразходването на средства на организации получили грантове, както и управлението на комуникациите на ТСА с регулаторните органи. Кристина има основна роля в процеса на анализирането на риска на получените проектни предложения, както и при определянето съответните процедури за мониторинг. Преди да се присъедини към екипа на ТСА, Кристина работи над две години като юрисконсулт в „Корпоративна търговска банка“ (в несъстоятелност), като част от юридическия екип на синдиците. Юридическият й опит включва още консултиране на дружества, занимаващи се със строителство, транспорт, финанси и търговия. Кристина е завършила „Право“ към Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Виж повече

Петя Зейнелова

Експерт „Анализ и дизайн“

Петя Зейнелова отговаря за създаването на конкретни, постижими, реалистични и измерими във времето показатели, събиране на данни и анализ, подготовка на изследвания и доклади за оценка, както и изграждане на капацитет за по-добри оценки на проекти. Преди това Петя отговаря за анализирането на данните от патронажната услугата „Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще“ в подкрепа на семейните сестри повече от 3 години. Работи и по дизайна на оценката на проекта „РОМОМАТЕР“ , финансиран от Европейската комисия и оценката на Лидерската обучителна програма по проекта „С грижа от 0 до 3“ . В момента Петя работи над магистърската си теза по програмата „Оценка на политики и оценка на въздействие“ към Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Завършва бакалавърска степен по „Социология“ към Софийския университет, където участва в няколко изследователски проекта. Петя има и Associate Degree по „Социални дейности“ от Delaware Technical and Community College, където участва в две стажантски програми – към американската aгенция за закрила на децата DFS и към Делауеър хоспис. Тя е била доброволец към летния лагер за деца Camp New Hope към хосписа и е преподавала английски език на деца, лишени от родителски грижи в София.

Виж повече