ТСА работи за по-добро бъдеще

Стремежът ни е да допринесем за общество, в което всеки има възможност да разгърне своя потенциал. Бедността и системното  изключване на ромите създават дълбоки неравенства в българското общество. За това нашият подход е приобщаващ и насочен към постигане на икономически просперитет и социална справедливост за цялото общество и всеки човек в България.

Ние сме дарителска организация, с мисия да допринесем за преодоляване на бедността и намаляване на неравенствата в българското общество. Водени от тази цел подкрепяме дейности в следните четири програмни области:

  • „Ранно детско развитие“ – с две подпрограми „Първите 1000 дни“ и „Учене и ранна детска грижа“;
  • „Образователни възможности и постижения“;
  • „Икономическо развитие и достъп до трудова заетост“ - с две подпрограми "Регулация и жилищни условия" и "Заетост и предприемачество"
  • „Изграждане на капацитет“.

ТСА цени партньорствата със съмишленици.

Заедно можем да допринесем за промяна!

Нашите проекти