Покана за продължаване на участие в стипендиантска програма

ТСА отправя покана към стипендиантите, подписали договор за получаване на стипендия по Стипендиантската програма за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности, през 2019/2020 академична година, за подаване на заявления за продължаване на участие в програмата през предстоящата академична година.  

Краен срок за подаване на заявление и документи: петък, 9 октомври 2020 г., 18:00 ч.

Пълна информация, включително за условията за продължаване, необходимите документи и процеса за подаване на заявления, може да намерите ТУК.

Програмата се изпълнява от ТСА в рамките на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Средствата са предоставени от държавите донори – Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Основната цел на Фонд Активни граждани България е „укрепнало гражданско общество, активни граждани и овластени уязвими групи“.

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ - 11.09.2020