Kонкурс за участие в кандидатстудентски подготвителни курсове и отпускане на стипендии за продължаване на образованието във висше учебно заведение, в специалност Акушерка или Медицинска сестра за жени ромски произход

ТСА обявява начало на конкурс за участие в кандидатстудентски подготвителни курсове и отпускане на стипендии за продължаване на образованието в медицинско висше учебно заведение, в специалност Акушерка или Медицинска сестра за жени от областите Русе, Плевен, Стара Загора, Хасково или Бургас

Настоящият конкурс ще определи три жени от областите от Русе, Плевен, Стара Загора, Хасково или Бургас, които да бъдат включени в кандидатстудентски подготвителни курсове за специалностите Акушерка или Медицинска сестра.

Конкурсът е част от „Стипендиантска програма за ромски медицински сестри и акушерки“, която е в рамките на програмата „Първите 1000 дни“ на Тръст за социална алтернатива (ТСА). Стипендиантската програма (Програмата) се финансира от фондация „Америка за България“.

За подготвителните курсове

Одобрените кандидати за участие в Програмата ще бъдат включени в кандидатстудентски подготвителни курсове за периода от месец февруари до средата на месец юни, 2024г. Ангажиментът за участие в кандидатстудентските курсове на одобрените кандидати ще бъде средно между 16 и 20 астрономически часа на месец. Подготвителните курсове ще бъдат провеждани на живо или онлайн. Всички разходи за подготвителните курсове, включително и учебните материали ще бъдат покрити от ТСА. В случай, че курсовете се провеждат на живо, това ще се случва в населените места на участниците.

Кандидатите, които преминат успешно кандидатстудентските подготвителни курсове и бъдат приети и се запишат в специалностите Акушерка или Медицинска сестра, ще имат възможността да получават финансова подкрепа под формата на стипендия. Максималният размер на една годишна стипендия е 5000 (пет хиляди) лева. Записаните в университет кандидати ще получат възможността за наставничество от ментор, участие в доброволчески инициативи и участие в годишни срещи на всички стипендианти в Програмата.

Цели и очаквани резултати на Програмата

Целта на Програмата е да създаде вдъхновяващи ролеви модели за младите хора от ромската общност, да допринесе за развитието на патронажната грижа[1], разрешаването на проблема с недостига на медицински сестри и акушерки в България.

Програмата ще обхване нови пет области в страната, които са избрани на база висока детска смъртност и дял деца родени с ниско тегло – Русе, Плевен, Стара Загора, Хасково и Бургас. Повишаването на броя заети лица в сферата на медицинските грижи с приоритет за бременни жени, млади майки и малки деца ще допринесе за подобряването на тези два показателя.

Коефициентът на детска смъртност в областите Русе, Стара Загора и Бургас за 2022г. е над 6, делът деца родени с ниско тегло под 1500г. за областите Хасково и Плевен е над 0.01.[2]

Програмата приоритетно ще подкрепи жени с висока мотивация да допринесат с професионалното си развитие за подобряване на здравния статус на ромската общност. По време на участието си, те ще могат се запознаят и на практика с възможностите за кариерно развитие в областта на патронажната грижа в полза на бременни жени и млади майки от икономически уязвими групи.

Критерии за допустимост за кандидатстване за участие в кандидатстудентските подготвителни курсове

  • Кандидатът е български гражданин или законно пребиваващо в България лице и открито заявява своя ромски произход;
  • Кандидатът има диплома за завършено средно образование с успех Добър 4 или повече;
  • Кандидатът е жена между 30 и 50 годишна възраст;
  • Кандидатът не е трудово зает;
  • Кандидатът по настоящ адрес е от област Русе, Плевен, Стара Загора, Хасково или Бургас.

Начин на кандидатстване

Кандидатстването за участие в кандидатстудентските подготвителни курсове става чрез попълване на онлайн формуляр - https://www.surveymonkey.com/r/LMR7PVV

Необходими документи за кандидатстване за участие в кандидатстудентските подготвителни курсове

  • Попълнен онлайн формуляр – линк към формуляра: https://www.surveymonkey.com/r/LMR7PVV;
  • Копие от диплома за завършено средно образование;
  • Мотивационно писмо с минимум 300 и до 1000 думи, изготвено от кандидата;

Краен срок за кандидатстване

Крайният срок за кандидатстване за конкурса е 19.01.2024г.

Важни документи

Въпроси във връзка с кандидатстването могат да бъдат задавани по електронна поща на nursescholarship@tsa-bulgaria.org или чрез съобщение във Вайбър на телефон 0882591321 в срок до 28.12.2023г. Екипът на ТСА ще изпрати отговор до подателя в срок до 2 работни дни от получаването на запитването. Всяка седмица списък с отговорите на получените въпроси ще бъде публикуван на сайта на ТСА в раздел „новини“- http://socialachievement.org/bg/.

[1] Домашни посещения на млади майки от началните етапи на бременността до навършване на 3 г. на децата, с цел проследяване на бременността и навременно идентифициране на рискове, предаване на добри практики за отглеждане, водещи до здравословно развитие на децата, ранно идентифициране на деца в риск от изоставане в развитието, насилие, липса на адекватна грижа или риск от изоставяне на детето.
[2] https://socialachievement.org/web/files/richeditor/dokumenti/Eligibility-Criteria-NFP-Bulgaria_Maya-Grekova%202023.pdf