Фондация „Тръст за социална алтернатива“ обявява процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС 118 от 20.05.2014г. за предоставяне на услуги

Фондация „Тръст за социална алтернатива“ обявява процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС 118 от 20.05.2014г. за предоставяне на услуги за „ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ПО ПРОЕКТ „ПЪРВИ СТЪПКИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“, ФИНАНСИРАН ОТ ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕИП В РАМКИТЕ НА ПРОГРАМА ЗА МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ, КОЙТО ВКЛЮЧВА ПРИНОСА НА ИСЛАНДИЯ, ЛИХТЕНЩАЙН И НОРВЕГИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА УСТОЙЧИВА И КАЧЕСТВЕНА ЗАЕТОСТ И НАМАЛЯВАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ НЕРАВЕНСТВА СРЕД МЛАДЕЖИТЕ В ЕВРОПА, КАТО СЕ СТРЕМИ ДА ДОПРИНЕСЕ ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА ЗЕЛЕНА, КОНКУРЕНТОСПОСОБНА И ПРИОБЩАВАЩА ЕВРОПА С НОМЕР НА ДОГОВОР № 2017-1-027 С 2 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

  • Обособена позиция 1: ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ОБЛАСТ ВАРНА
  • Обособена позиция 2: ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ОБЛАСТИТЕ ПЛОВДИВ, ПАЗАРДЖИК И СТАРА ЗАГОРА

Прогнозна стойност за двете обособени позиции е 37 388,96 лв. без ДДС или 44 866,75 лв. с ДДС.

Място на изпълнение на услугата: област Варна за обособена позиция 1 и за областите Пловдив, Пазарджик и Стара Загора за обособена позиция 2.

Критерият за оценка е „най-ниска цена“.

Срокът за получаване на офертите е 23 август 2022 г., 17,00 ч.

Цялата документация за процедурата за избор на изпълнител, заедно с необходимите образци можете да изтеглите тук: