Учене и грижа в ранна възраст

Програма „Учене и грижа в ранна възраст“ е ориентирана към включването в качествено ранно образование на деца от бедни общности, с фокус върху ромите.

Дейностите на програмата са насочени към деца от 2 до 8 години с цел:

  • подобряване на резултатите на децата по отношение на ранното учене и социално-емоционалното развитие;
  • повишаване на готовността за училище и подкрепа на прехода от детската градина към първи клас.

Проектите към програмата са насочени към:

  • въвеждане на висококачествени педагогически подходи;
  • подкрепа за професионално развитие на учителите и специалистите, работещи с деца;
  • използване на активни модели на учене;
  • изграждане на ранни езикови умения по български език за деца с майчин език, различен от български;
  • подкрепа на социално-емоционалните умения на децата като любопитство, търпение, сътрудничество, емпатия, критично мислене и решаване на проблеми.

Дейностите на програмата целят промяна на политиките, така че всички деца в България да имат достъп до висококачествени услуги за ранно образование, да ги посещават редовно и да развиват важни умения и нагласи за учене, необходими за успеха в образователната система.