Ранно детско развитие

По тази програма ТСА цели да насърчи по-здравословното отглеждане на децата, както и да подобри тяхната подготовка за училище. Доказано е, че инвестициите в първите шест години от развитието на детето са с най-висока възвращаемост по отношение на образование и икономическа активност. Затова ТСА работи в следните области:

  • Превенция на бременност в тийнейджърска възраст;
  • Специализирана патронажна грижа за млади жени, бременни за първи път;
  • Подобряване на храненето по време на бремеността и в ранна детска възраст;
  • Повишаване на качеството и достъпа до грижи за деца до 6-годишна възраст, чрез изграждане на капацитет на партньорски организации, институции и специалисти;

Развитие на социалното, когнитивното и емоционално развитие на детето, както и повишаване на броя деца, от по-бедните региони, които посещават детска градина и предучилищни групи


Подпрограми