Образователни възможности и постижения

ТСА вярва, че проспериращата икономика се гради от качествена работна сила и образовани хора. Всеки от нас има потенциала да допринесе за развитието на страната, стига да получи силна основа и добро образование.  За да намали образователните и социални неравенства, да повиши образователните постижения и да подготви младите хора за пазара на труда, ТСА подкрепя инициативи, които подобряват достъпа до качествено образование за ученици от уязвими общности. За да постигне това, ТСА финансира програми, които:

  • осигуряват пряка подкрепа за ученици;
  • подкрепят създаването на активни общности от учители, родители и неправителствени организации;
  • насърчават диалогa с публичните институции, основан и на анализ на образователните политики;