Изграждане на капацитет

Устойчивата промяна изисква силно мотивирани и способни хора и организации. Затова ТСА инвестира време, енергия и ресурси в дейности за изграждане на капацитета. Това включва пряка работа с бенефициентите, организиране на тематични конференции, събития за обучение и външни лектори. Също така включва и създаване и развитие на мрежи, както и подпомагане на отделните хора да участват във външни и вътрешни обучения, коучинг и възможности за менторство. 

ТСА предоставя и стипендии за участие в програми за лидерство и увеличаване финансовия капацитет чрез Фонд „Одит за НПО“ (Фонд за одит на бенефициентите).

Крайната цел е да изградим обществено доверие и да постигнем реална и трайна промяна в живота на хората, на които служим.