Програма „Регулация и жилищни условия“

Регулация и жилищни условия  е пилотна и иновативна програма на фондация „Тръст за социална алтернатива“, насочена към регулация на квартали с преобладаващо ромско население в България. В рамките на програмата общински администрации могат да разработват и/или актуализират регулационни планове на територии, извън регулация, като идеята е местните жители да получат възможност да придобият собственост на имоти и да построят свои жилища. Моделът на ТСА се стреми да запази съществуващите домове на местните общности, които са тяхно единствено жилище, спазвайки националните правни стандарти и международните норми за адекватни жилищни условия.

В рамките на програма „Регулация и жилищни условия“ фондацията успешно разработи подробни устройствени планове за квартали с преобладаващо ромско население в градовете Дупница, Кюстендил и Пещера. Съвместното партньорство с общинските администрации в посочените населени места продължава, с оглед създаване на условия за придобиване на собственост върху имотите и законно застрояване от местните жители.